Általános szerződési feltételek

A feltételek módosulása

A jelen Felhasználói szabályzat 2018.05.21-én került frissítésre.

A Shopping City Satu Mare fenntartja magának a jogot a jelen Általános Szerződési Feltételek bármikori ellenőrzésére és frissítésére.

Ennek megfelelően kérjük, hogy az Általános Szerződési Feltételek idevágó részét ellenőrizze, amikor megnyitja az oldalt, mert lehetséges, hogy a legutóbbi látogatás óta történtek módosulások.

Ha bármilyen kérdése van az ezen az oldalon található információkkal kapcsolatban, kérjük, lépjen velünk kapcsolatba ezen az e-mail címen: data.protection@nepirockcastle.com!

Amennyiben valamely módosítás/kiegészítés érinti a Felhasználó jogait, úgy az értesítést kap a Fiókjához társított e-mail címre.

Amennyiben az utólagos módosítások/kiegészítések életbe lépését követően a Felhasználó továbbra is használja a weboldalt, úgy tekintjük, hogy beleegyezik azok tiszteletben tartásába.

AMENNYIBEN A FELHASZNÁLÓ NEM SZERETNÉ ELFOGADNI A JELEN ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEKET, BELEÉRTVE AZOK UTÓLAGOS MÓDOSÍTÁSAIT, ÚGY NE HASZNÁLJA A WEBOLDALT A TOVÁBBIAKBAN!

Bírósági eljárás során alkalmazandó törvényi előírások

A jelen Általános Szerződési Feltételek a román jogrend szerint értelmezendők.

Bármilyen, a jelen Általános Szerződési Feltételekből származó nézeteltérés esetében először békés úton történik megoldáskeresés a probléma Felhasználó általi írásos jelzésétől számított 15 munkanapon belül. Abban az esetben, ha a felek közt nem lesz megegyezés a felmerülő probléma vonatkozásában, az ügyet az illetékes román bíróság hatáskörébe utaljuk.

A Fogyasztók nem mondhatnak le törvény adta jogaikról. Bármely olyan szerződéses záradék, amely figyelmen kívül hagyja, vagy behatárolja a fogyasztói jogokat, nem lesz hatással azokra.

A felelősség korlátozása

A Társaság a Weboldalt MINDEN HIBÁJÁVAL EGYÜTT, A MOST ELÉRHETŐ ÁLLAPOTBAN adja át, bármiféle kifejezett vagy implicit jótállás nélkül. NEM VÁLLALUNK SEMMILYEN GARANCIÁT, BELEÉRTVE A KERESKEDELMI GARANCIÁKAT, A KIELÉGÍTŐ MINŐSÉGET, A PONTOSSÁGOT, AMELY SPECIÁLIS CÉLOKRA VAGY SZÜKSÉGLETEKRE VONATKOZIK. NEM GARANTÁLJUK, HOGY A WEBOLDAL HASZNÁLATÁBÓL SZÁRMAZÓ EREDMÉNYEK HATÁSOSAK, BIZTOSAK VAGY PONTOSAK LESZNEK, ILLETVE, HOGY MINDENBEN MEG FOGNAK FELELNI A FELHASZNÁLÓ IGÉNYEINEK.

A Társaság nem garantálja, hogy a Weboldal megszakítás nélkül elérhető lesz.

Amennyiben a Weboldalon szükséges karbantartási munkálatokat végezni, és ennek következtében az oldal nem elérhető, a Társaság a Felhasználót erről a Weboldal megnyitásakor értesíti.

A Társaság nem lesz felelős az internet/hálózat leállásáért és, különösen azokért a leállásokért nem, amelyeknek következtében a Weboldal nem lesz elérhető valamilyen műszaki vagy más természetű gond miatt, amelyek kívül esnek a Társaság hatáskörén, pl. vis maior, harmadik felek hibája.

A Társaság nem felel a Felhasználók által megadott pontatlan és/vagy hamis személyes adatokért, különösképpen nem a kiskorúak által megadott hamis életkorért, amit azért vezetnek be, hogy úgy tűnjön, elmúltak 16 évesek, és ezáltal Felhasználói fiókot hozhassanak létre a Weboldalon.

A Felhasználó megérti, hogy a Társaságnak nem áll módjában és nem is köteles lépéseket tenni a következők kapcsán:

 • a tartalom, amelyet a Felhasználó a Weboldalon keresztül ér el;
 • a Weboldalon keresztül elért tartalom hatása a Felhasználóra;
 • a Weboldal tartalmának felhasználó általi értelmezése vagy használata;
 • a Weboldal tartalmának elérését követően a Felhasználó által elkövetett cselekedetek;
 • a más oldalakra mutató linkeken, valamint az ezen oldalak adatvédelmi irányelveiben és általános szerződési feltételeiben megtalálható anyagok/információk tartalma, pontossága, szerzői jogok tiszteletben tartása, legalitása vagy tisztességessége. Ajánlott elolvasni a személyes adatok gyűjtésére vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket és más információkat. A jelen szövegben közzétett normák csak az ezen a Weboldalon gyűjtött adatokra vonatkoznak.
 • a hibák, pontatlanságok vagy a Weboldalon közzétett, valamint a külső forrásból származó információk elavultsága okozta károk;
 • a Weboldal leállásából, valamint az egyes, a Weboldalon publikált linkek elérésének lehetetlenségéből származó károk;
  • A Társaság nem vállal felelősséget semmilyen közvetett, speciális, véletlenszerű kárért, amely a Weboldal használatából, vagy használatának képtelenségéből fakad.
 • A Felhasználó megérti, hogy a Weboldalon hirdetett termékek, vagy kereskedelmi ajánlatok nem a Társaság részéről jönnek, hanem annak kereskedelmi Partnereitől, továbbá, a megjelenő árak csak tájékoztató jellegűek, és módosulhatnak anélkül, hogy erről bármiféle értesítés történjék. Mindezekért a Társaság vállal jogi felelősséget. A Weboldalon megjelenő termékek, szolgáltatások, és bemutatott ajánlatok kizárólag a kereskedelmi Partnereket terheli jogi felelősséggel a megjelenített információk tekintetében.
 • A Felhasználó megérti, hogy a Társaság nem felel semmi olyan veszteségért, költségért, perért, követelésért, kiadásért vagy más felelősségért, amelyek közvetlen módon a jelen Általános Szerződési Feltételek megszegéséből származnak.
 • A Felhasználó megérti, hogy abban az esetben, ha az árak, vagy más, a Társaság kereskedelmi Partnereinek termékeire/ajánlataira vonatkozó információk hibásan kerültek fel a Weboldalra, a Társaság fenntartja magának a Weboldalon megjelenített információ módosításának jogát, anélkül, hogy ezért felelősségre vonható lenne.
 • A Felhasználó megérti, hogy a Weboldalon megjelenő képek illusztrációs jellegűek, a Társaság kereskedelmi Partnerei által szállított termékek a képen láthatóaktól eltérhetnek bármilyen módon, mind képileg, mind pedig a tulajdonságok, dizájn módosulásának következtében anélkül, hogy ezért a Társaság felelősségrevonható lenne.

A Társaság csak akkor garantálja a Weboldal optimális használatát, ha a böngészés Internet Explorer 9-es vagy újabb verziójával, Google Chrome-mal, a Mozilla Firefoxszal, Safarival történik.

Lemondás és engedményezés

Semmilyen olyan helyzet, amelyben a Társaság nem tesz lépéseket nagyon gyorsan egy jog érvényesítésére, nem értelmezhető úgy, hogy lemondott volna arról a jogáról vagy annak érvényesítéséről.

Ha az Általános Szerződési Feltételek valamelyik rendelkezéséről bebizonyosodik, hogy érvénytelen vagy hatástalan, a többi rendelkezést ez nem fogja érinteni, ennek megfelelően továbbra is érvényben és érvényesek maradnak, továbbá ezeket minden esetben a törvény által megengedett legtágabb keretben kell értelmezni.

A fenti esetben, az érvénytelen vagy hatástalan rendelkezést helyettesíteni szükséges egy másikkal, amely törvényes keretek közt elfogadható, illetve, amely a Társaság szándékához legközelebb álló jogi hatást fejti ki. A fentiek a kihagyások esetében is alkalmazandók.

A jelen Általános Szerződési Feltételek értelmében a Felhasználók nem engedményezhetik jogaikat sem részben sem pedig egészben.

A Társaság jogait bármelyik leányvállalata vagy kirendeltsége, továbbá a NEPI Rockcastle csoport bármelyik társasága számára engedményezheti, továbbá a Weboldallal kapcsolatos jogos örökösök számára is.

Szellemi tulajdon

A Társaság tiszteletben tartja mások szellemi tulajdonhoz való jogát, és kéri a Felhasználókat, hogy ők is tartsanak tiszteletben minden, a Weboldalt, vagy harmadik feleket illető szellemi tulajdonjogot.

A Weboldal tartalma és grafikai elemei, beleértve, de nem kizárólag a teljes szövegtartalmat, a jelenlegi és jövőbeni szolgáltatások technikai forrásait a Társaság és/vagy, esetenként a Társaság kereskedelmi Partnereinek tulajdonát képezik. Ezeket szerzői jog, márkajog és más törvények és egyezmények védik. A Társaság nem vállal felelősséget a kereskedelmi Partnerek tulajdonában lévő szellemi tulajdonhoz fűződő jogok hitelességéért, amelyeket a Társaság az utóbbi beleegyezése alapján használ fel a Weboldalon. Abban az esetben, ha a weboldal tartalma a Társaság kereskedelmi Partnereire vonatkozik, konkrétan akár ezek szellemi tulajdonára, akár az ezek által végzett kereskedelmi tevékenységre, úgy, mint kereskedelmi kampányok, termékek és szolgáltatások, árak stb., a Társaság nem vállal felelősséget az ilyen tartalmakban megjelenő információk pontosságáért és törvényességéért. Ezek a tartalmat teljes mértékben a kereskedelmi Partnerektől származnak, a tartalommal kapcsolatos minden jogi felelősség kizárólag a kereskedelmi Partnereket terheli.

A Weboldal bizonyos speciális eszközeinek használatával, a Felhasználók ott, ahol ez pontosítva van, a Társaság számára engedményezik szellemi tulajdonukat, beleértve, de nem kizárólag a Weboldalon közzétett szövegeket, a Weboldalra feltöltött fájlokat, stb.

A Felhasználóknak kötelessége tiszteletben tartani a Társaság, valamint az oldalon népszerűsített Partnereinek valamennyi, szellemi tulajdonhoz való jogát, ahogyan erről a hatályos jogszabályok rendelkeznek. A Felhaználók számára tilos bármilyen, a Társaság vagy harmadik felek tulajdonában lévő képet, márkajelzést vagy jelet felhasználni, ha előtte nem szerezték meg a törvényes jogosult írásos beleegyezését.

A Felhasználók a Weboldal oldalait csak személyes célú felhasználás céljából tekinthetik meg, tölthetik le, vagy nyomtathatják ki. Ezekre is a fenti megkötések vonatkoznak, továbbá a jelen Általános Szerződési Feltételek minden más záradéka. A tartalom bármilyen más, nem személyes célú felhasználásához, szükséges a Társaság írásos beleegyezése, valamint a forrás megjelölése.

Ebben az értelemben, a Felhasználók számára tilos:

 • a Weboldal tartalmait újrapublikálni (beleérve a más weboldalakon való újrapublikálást);
 • a Weboldal anyagait bérbe adni, továbblicencelni;
 • a Weboldal bármilyen tartalmát közzétenni;
 • a Weboldal anyagait kereskedelmi célokból reprodukálni, duplikálni, másolni vagy felhasználni;
 • a Weboldal anyagait továbbosztani, kivéve a specifikus tartalmakat, vagy amelyek kapcsán egyértelműen kifejezett a továbbosztás lehetőségének fennállása.

A Weboldal tartalmának nem személyes célból történő felhasználásához a beleegyezési kérelmeket postai úton lehet benyújtani a Strada Careiului 2-5 szám, Szatmárnémeti címre, vagy e-mailben, a info@shoppingcitysatumare.ro címre.

A jelen Általános Szerződési Feltételek a Felhasználó számára semmilyen jogot, jogcímet vagy érdekeltséget nem jelent a Weboldal tekintetében, illetve a mások tulajdonában levő, a Weboldalon publikált tartalmak, a Társaság tulajdonában levő márjakelzések és jelek, vagy más szellemi tulajdonok vonatkozásában.

Figyelembe véve, hogy a Társaság szeretné folyamatosan jobbá tenni a Felhasználók felhasználói élményét a weboldalon, ezért bátorítja a vélemények és javaslatok kifejezését; ugyanakkor a Társaság ezeket a kommenteket és javaslatokat bármilyen, a Felhasználóval szembeni kötelezettségvállalás nélkül felhasználhatja.

A véleményeket és javaslatokat benyújtani a Strada Careiului 2-5 szám, Szatmárnémeti címre, vagy e-mailben, a info@shoppingcitysatumare.ro címre lehet.

A személyes adatok feldolgozása

A személyes adatok védelméről az Európai Unió területén érvényben levő, 679/2016. számú Általános Adatvédelmi Rendelet („GDPR”) rendelkezik.

A www.shoppingcitysatumare.ro weboldal sütiket használ. A süti típusú fájlok révén begyűjtött személyes adatokról a Felhasználó további tájékoztatást a Sütihasználati irányelvekben talál, itt: Sütihasználati irányelvek és beállítások

 

Amikor úgy dönt, hogy felhasználói fiókot hoz létre a Shopping City Satu Mare weboldalán („Fiók”), bizonyos személyes adatait a Shopping City Satu Mare fel fogja dolgozni. Erre elsősorban azért van szükség, hogy biztosítani tudjuk az Ön számára a kért szolgáltatást, másrészt, hogy hozzáférhessen az alkalmazáshoz valamint a weboldalon létrehozott felhasználói fiókhoz.

A személyes adatok ilyen célokra való feldolgozására vonatkozó további tájékoztatás, valamint annak leírása, hogy hogyan állhat el a beleegyezésétől, A személyes adatok feldolgozására vonatkozó tájékoztatásban a személyes adatok feldolgozására vonatkozó tájékoztató, valamint az Adatvédelmi irányelvekben érhető el: Adatvédelmi irányelvek.

A weboldal használata

A felhasználóknak nincs joguk:

 • a Weboldalt megnyitni és használni olyan célokból vagy olyan eszközök által, amelyek visszaélésszerű használatot jelentenének;
 • a Weboldalt oly módon használni, vagy olyan cselekedetet végrehajtani amely a Weboldalban kárt okoz / okozhat, vagy amely a teljesítmény, elérhetőség, hozzáférhetőség romlásához vezethet;
 • a Weboldalt jogellenes, tisztességtelen vagy kárt okozó módon, vagy bármilyen jogellenes, tisztességtelen vagy kárt okozó tevékenységgel kapcsolatban használni.
 • a weboldalt olyan célból használni, hogy általa spyware-t, számítógépes vírusokat, Trojan faló-típusú vírusokat, kártevőket vagy bármilyen más, a számítógépek vírusosodását okozó szoftvereket másoljon, tároljon, fogadon, átadjon, használjon, továbbá közzé tegyen bármilyen anyagot, amely tartalmazza ezeket (vagy ezekkel kapcsolatban áll)
 • olyan szisztematikus vagy automatizált tevékenységet folytatni, amelynek célja a Weboldallal kapcsolatban álló adatok (beleértve, de nem kizárólag az adatok kinyerése és begyűjtése) gyűjtése, a Társaság előzetes írásos beleegyezése nélkül;
 • a Weboldalról gyűjtött adatokat olyan közvetlen vagy közvetett tevékenységekre felhasználni, amelynek a célja az értékesítése (marketing), beleértve, de nem kizárólagosan: e-mail marketing, SMS marketing, telemarketing és postai úton történő közvetlen megkeresés;
 • a Weboldalról gyűjtött adatokat azon célból felhasználni, hogy természetes, jogi, vagy más személyeket és entitásokat keressen meg.

A szerződés időtartama és lejárta

A szerződés meghatározatlan időre köttetik.

A Felhasználó bármikor dönthet úgy, hogy nem használja a weboldalon létrehozott Felhasználói fiókját, ekkor törölnie kell a Felhasználói fiókot.

A Társaság fenntartja magának a jogot arra, hogy haladéktalanul, bármikor és értesítés nélkül, felfüggessze vagy törölje a Felhasználó által létrehozott Fiókot, ha úgy találja, hogy nem felel meg a jelen Általános Szerződési Feltételeknek és a Weboldalon közzétett egyéb irányelveknek;

A Felhasználó megérti, hogy a Szerződés lejártát követően nem fog újabb Felhasználói fiókot létrehozni a Weboldalon, azonban továbbra is használhatja a Weboldalt tájékozódási célból, a 3.2. pont a) és c) betűinek tiszteletben tartásával.

Abban az esetben, ha a szerződés lejár, az 5, 8, 11 és 12 részek rendelkezései továbbra is érvényesek maradnak.

A szerződés megkötése

A Weboldalon történő regisztráció és a weboldal használata egyenértékű a Felhasználó kifejezett és egyértelmű beleegyezésével a Szerződés megkötésének tekintetében, amely magába foglalja a jelen Általános Szerződési Feltételeket valamint az Adatvédelmi irányelveket is.

A Társaság és az oldalon fiókot létrehozni kívánó Felhasználó közt a Szerződés akkor kerül megkötésre, ha az alábbi lépések mindenike teljesült:

 • A Felhasználó legalább 16 éves;
 • A Felhasználó megnyitja a shoppingcitysatumare.ro weboldalt;
 • A Felhasználó figyelmesen elolvassa a jelen Általános Szerződési Feltételeket, A személyes adatok feldolgozására vonatkozó tájékoztatást, amely itt érhető el: a személyes adatok feldolgozására vonatkozó tájékoztató és a Bizalmassági irányelveket, amely itt érhető el:  Adatvédelmi irányelvek.
 • A Felhasználó a fiókját úgy hozza létre, hogy valós adatokkal kitölti és elküldi a weboldalon található regisztrációs űrlapot;
 • A Felhasználó a fiókot először a felhasználónevének és jelszavának beírásával nyithatja meg, ezeket az adatokat nem szabad megosztani másokkal.

Amennyiben a felhasználónevet és jelszót valaki ellopta, vagy ezek veszélyeztetve vannak, kérjük, azonnal lépjen kapcsolatba a Társasággal e-mailben: data.protection@nepirockcastle.com

A Szerződés akkor tekinthető megkötöttnek, amikor a Felhasználó megkapja a visszaigazolást erről a Társaságtól e-mail formájában, amelyet arra az e-mail címre fog elküldeni, amelyet a Felhasználó a regisztrációkor megadott a 3.2. pont d) betűjénél, kivételt képez az a helyzet, amikor a Felhasználó nem szeretne felhasználói fiókot létrehozni az oldalon, ilyenkor a szerződés akkor tekinthető megkötöttnek, ha a 3.2. pont a) és c) alpontjaiban foglaltak teljesülnek.

A jelen Általános Szerződési Feltételek elfogadásával a Felhasználó megérti, hogy a jelen Általános Szerződési Feltételekkel kapcsolatos későbbi vagy egyidejű kötelezettségvállalásokat a jelen Általános Szerződési Feltételek felülírják. A jelen Általános Szerződési Feltételek nem biztosítanak semmilyen jogot harmadik felek számára.

A weboldal elérése

A Felhasználók a weboldalt csupán tájékozódási célból is megnyithatják, ebben az esetben azonban elfogadják, hogy nem láthatják a weboldal minden részét, mivel vannak olyan részei, amelyeknek eléréséhez Felhasználói fiók létrehozására van szükség (pl. termékek elmentése, gyűjtemények, események)

A Felhasználó fiók létrehozásakor a Felhasználó a következők közül választhat:

 • közvetlen értesülés az akciós ajánlatokról, valamint a kereskedelmi központ újdonságairól (kereskedelmi ajánlatok, eseményekre való meghívás, különleges, bizonyos évfordulókhoz köthető ajánlatok és más típusú tájékoztatás) e-mailen, sms-ben, vagy az a-Ha! alkalmazáson keresztül
 • felhasználói fiók létrehozása a weboldalon annak érdekében, hogy a Felhasználó profilja alapján személyre szabott tartalmakat kapjon.

 

Meghatározások

Weboldal

www.shoppingcitysatumare.ro

Társaság

Shopping City Satu Mare – SATU MARE SHOPPING CITY SRL romániai illetőségű jogi személy, melynek székhelye Bukarest, Calea Floreasca 169A szám, A épület, 5. emelet, A5.1-es részleg, 35. sz. iroda, 1 kerület, cégjegyzékszáma J40/894/27.01.2014, CUI RO 32709931.

Csoport

Bármilyen más entitás a NEPI Rockcastle csoportból. A NEPI Rockcastle csoportba tartozó társaságok listája itt érhető el: Felsorolja a Vállalati Csoportokat

NEPI Rockcastle

A társaság a Man-szigeti törvények szerint jött létre, bejegyzési száma 001211V, székhelye Lord Stree, Douglas, Isle of Man, IM1 4LN, 2. em., Anglo International House.

A felhasználó(k)

Bármely felhasználó, aki navigál az oldalon, olvassa vagy használja az oldalt, eseteg felhasználói fiókot hoz létre, feliratkozik a Hírlevélre is.

Felhasználói fiók

A Felhasználók személyes adatainak tárhelye, amely megengedi számukra, hogy elérhessék a Társaság vagy a NEPI Rockcastle csoport más tagjai weboldalának minden részét.

Szerződés

A Felhasználó és a Társaság közt, a jelen Általános Szerződési Feltételek alapján létrejövő szerződés.

Harmadik Felek

A Harmadik Felek olyan partnerek, amelyeknek nevében mi a Felhasználókkal kommunikálunk, és a következő csoportokhoz tartozhatnak: a NEPI Rockcastle csoport kereskedelmi központjainak bérlői, médiapartnerek, események közreműködői vagy szervezői.

A Harmadik Felek listája négyhavonta frissül, és itt érhető el: a harmadik felek listáját

A Harmadik Felek nem férhetnek hozzá a Felhasználó személyes adataihoz, kivéve azokat az eseteket, amikor a Társaság előzetesen már megkapta a Felhasználó ezirányú beleegyezését.

Társult Partnerek

Társaság:

 • Fullscreen Digital S.R.L., romániai illetőségű jogi személy, melynek székhelye Bukarest, Știrbei Vodă út, 114-116 sz., 1. kerület, cégjegyzékszáma J40/6983/2014, adószáma RO33271871, IBAN száma: RO29 BACX0000 0010 1968 3001(Unicredit Tiriac Bank), jogi képviselője Daniel Mărculescu, vezérigazgatói minőségben.

A társaság kijelenti, hogy az európai szabályozás értelmében a Társaság társult partnere, és hogy a társulási szerződésének tárgya a Társaság Felhasználóknak kínált szolgáltatásainak megvalósítása a weboldalon.

Ezen kívül, a felhasználók értesítést kapnak arról, hogy ez a partner Felelős a személyes adatok védelmével kapcsolatos kötelezettségek tiszteletben tartásáért is, figyelembe véve, hogy a személyes adatokat – ha a társaság egyik társult partnere regisztrálta azokat – továbbadhatja a többi társult partnernek is.

Személyes adatok

Minden olyan, a Felhasználóval kapcsolatos adat, amely lehetővé teszi annak közvetlen vagy közvetett azonosítását, beleértve, de nem kizárólagosan: keresztnév, családnév, nem, születési év, e-mail cím, mobiltelefonszám, családi állapot, hogy vannak-e gyerekei, a gyerekek kora stb, és amelyeket a Felhasználó ad meg abból a célból, hogy felhasználói fiókot hozzon létre a weboldalon, feliratkozzon a hírlevélre, véleményét vagy javaslatát fejezze ki, különböző anyagokat tegyen közzé vagy bármilyen más célból.

A személyes adatok feldolgozásához való hozzájárulás

Ez az érintett személy akaratának minden önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel szóban forgó egyén nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez.

Személyesadat-feldolgozási biztos

A Társaság és / vagy társult partnerek kineveznek egy olyan személyt, akinek feladata az üzemeltető vagy az üzemeltető által felhatalmazott egyén, valamint az alkalmazottak tájékoztatása és tanácsokkal való ellátása a törvény szerinti kötelezettségeikről, továbbá az alkalmazandó törvények betartásának ellenőrzése, az adatkezelő vagy az adatkezelő által a személyes adatok védelmére felhatalmazott személy adatainak és irányelveinek védelme, a felügyeleti hatósággal való együttműködés, a felügyeleti hatóság kapcsolattartói szerepének átvétele a feldolgozási kérdések tekintetében.

A kapcsolattartók az adatfeldolgozó részéről, illetve a DPO-biztos (Data Protection Officers) a partnerek részéről:

 • A Társaság vagy a NEPI Rockcastle csoport más társaságainak képviselője:

Data.protection@nepirockcastle.com

Általános előírások

A Shopping City Satu Mare kereskedelmi központ weboldala a www.shoppingcitysatumare.ro címen érhető el, tulajdonosa a SATU MARE SHOPPING CITY SRL („Shopping City Satu Mare”), amely romániai illetőségű jogi személy, székhelye Bukarest, Calea Floreasca 169A szám, A épület, 5. emelet, A5.1-es részleg, 35. sz. iroda, 1 kerület, cégjegyzékszáma J40/894/27.01.2014, CUI RO 32709931.

A személyes adatok feldolgozására vonatkozó tájékoztatás itt érhető el: a személyes adatok feldolgozására vonatkozó tájékoztató az Adatvédelmi irányelvek pedig itt: adatvédelmi irányelvek. Ezek a jelen Általános Szerződési Feltételek részét képezik, és részletesen írják le, hogyan gyűjtjük, használjuk, és hogyan használjuk fel a Felhasználók adatait, amikor azok a Weboldalon böngésznek. Ugyanakkor a Felhasználók személyes adataival kapcsolatos jogairól is tájékoztatnak.

A weboldal használatához a Felhasználónak legalább 16 évesnek kell lennie, valamint egyet kell értenie a jelen Általános Szerződési Feltételekben foglaltakkal.

A weboldal megnyitásával és használatával a Felhasználó tudomásul veszi, és elfogadja a jelen Általános Szerződési Feltételeket, valamint más, a weboldallal kapcsolatban releváns irányelveket.

Amennyiben nem ért egyet a jelen Általános Szerződési Feltételekkel, vagy ezek egy részével, kérjük, semmilyen módon ne használja a weboldalt!

Tovább az eszköztárra

Termeni şi condiţii

Site-ul centrului comercial Shooping City Satu Mare, disponibil la adresa www.shoppingcitysatumare.ro este detinut de catre Satu Mare Shopping City S.R.L.

Accesul si folosirea Site-ului fac obiectul prezentelor Termeni si Conditii («Termeni si Conditii») si legilor aplicabile.

Politica noastra de confidentialitate, care este parte a prezentelor Termeni si Conditii, descrie in detaliu cum colectam, folosim si prelucram informatiile Utilizatorilor cand acestia navigheaza pe Site, precum si drepturile lor cu privire la datele lor si este disponibila intr-un document separat accesabil la urmatorul link: www.shoppingcitysatumare.ro/politica-de-confidentialitate.

Pentru a putea utiliza Site-ul, Utilizatorii trebuie sa aiba varsta minima de 18 ani si sa fie de acord cu folosirea cookie-urilor.

Daca nu sunteti de acord cu prezentele Termeni si conditii sau cu o parte din prezentele Termeni si conditii, va rugam sa nu folositi Site-ul.

 

 1. DEFINIȚII
“Site” www.shoppingcitysatumare.ro
“Societatea” Satu Mare Shopping City S.R.L. (”Shopping City Satu Mare”), o societate de drept român, cu sediul social în București, Calea Floreasca, Nr. 169A, Floreasca 169, Clădirea A, etajul 5, secțiunea A5.1, biroul nr. 35, Sector 1, înregistrată la Registrul Comerțului sub Nr. J40/894/27.01.2014, CUI RO 32709931, Cont IBAN: RO16 RZBR 0000 0600 1024 4372 (Raiffeisen Bank), parte a grupului NEPI Rockcastle.
“Utilizatorul/Utilizatorii” Orice utilizator(i) care navighează și/sau citește(sc) și/sau folosește(sc) și/sau își creează cont pe Site și/sau se abonează la Newsletter.
“Newsletter” Orice stire, informatie, noutate transmisa Utilizatorilor abonati de catre Societate sub forma unei brosuri sau sub orice alta forma.
“Cont” Reprezintă o colecție de informații personale ale Utilizatorilor care le permite să acceseze toate zonele Site-ului Societății sau ale altor societăți din grupul NEPI Rockcastle.
“Contract” Contractul încheiat între Utilizator și Societate, conform prezentelor Termene și Condiții.
“Parteneri” Societatile SC SUPERIOR MEDIA SRL., MARKETING ADVISORS SRL sunt parteneri comerciali ai Societatii, astfel cum a fost definita mai sus
“Date cu caracter personal” Orice informație în legătură cu Utilizatorul care permite identificarea sa în mod direct sau indirect, incluzând, dar fără a se limita la nume, prenume, sex, data nașterii, adresa e-mail, număr de telefon mobil, dacă este căsătorit/ă, dacă are copii, vârsta copiilor etc. și care sunt furnizate de Utilizator cu scopul creării unui Cont pe Site, abonării la Newsletter, a transmiterii de opinii și sugestii, a publicării de materiale sau pentru orice alte scopuri.
 1. ACCESAREA SITE-ULUI
 • Utilizatorii pot accesa Site-ul pur și simplu pentru informare, în acest caz acceptând faptul că nu pot vizualiza toate zonele, existând zone în Site care necesită înregistrare Cont (de ex: salvare produse, colecții, evenimente)
 • La momentul înregistrarii Contului pe Site, Utilizatorul poate opta pentru:
 • comunicarea directă a ofertelor promoționale și noutăților centrului comercial (oferte comerciale, invitații la evenimente, oferte speciale ocazionate de anumite aniversări și alte tipuri de informări), prin intermediul e-mail, sms, notificare aplicație a-Ha!
 • creare cont în website în vederea primirii de conținut personalizat în funcție de profilul utilizatorului.
 1. ÎNCHEIEREA CONTRACTULUI
 • Înregistrarea și folosirea Site-ului constituie consimțământul expres și neechivoc al Utilizatorului cu privire la încheierea Contractului care include prezentele Termene și Condiții și Politica de confidențialitate.
 • Contractul dintre Societate și Utilizatorul care dorește crearea unui Cont pe Site se încheie numai dacă sunt urmați toți pașii enumerați mai jos:
 • Vârsta Utilizatorului este de minim 16 ani;
 • Utilizatorul accesează site-ul web shoppingcitysatumare.ro ;
 • Utilizatorul citește cu atenție prezentele Termene și Condiții, Nota de Informare privind Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal, disponibilă aici: Notă Informare și Politica de confidențialitate, disponibila aici: Politică Confidențialitate;
 • Utilizatorul își creează un Cont prin completarea și transmiterea informațiilor reale despre șine, menționate în formularul de înregistrare de pe Site;
 • Utilizatorul accesează pentru prima oară Contul sau folosind numele de utilizator și parola, care nu vor fi făcute cunoscute niciunei persoane.

În cazul în care numele de utilizator și parola au fost furate sau compromise, vă rugăm să notificați imediat Societatea prin transmiterea unui e-mail la adresa data.protection@nepirockcastle.com

Contractul va fi considerat ca fiind încheiat în momentul în care Utilizatorul primește o confirmare în acest sens de la Societate sub forma unui e-mail transmis la adresa menționată la momentul creării Contului menționat la punctul 3.2 litera d)., cu excepția situației în care Utilizatorul nu dorește crearea unui Cont pe Site, în acest caz contractul fiind considerat încheiat dacă sunt urmați pașii menționați la punctul 3.2 literele a) c).

Prin acceptarea prezentelor Termene și Condiții, Utilizatorul înțelege că orice alte angajamente ulterioare sau concomitente în legătura cu prezentele Termene și Condiții este înlocuită de prezentele Termene și Condiții. Prezentele Termene și Condiții nu creează drepturi pentru terțe persoane.

 

 1. DURATA ȘI ÎNCETAREA CONTRACTULUIContractul se consideră încheiat pentru o perioadă nedeterminată.

  Utilizatorul poate înceta folosirea Contului creat pe Site în orice moment, prin ștergerea Contului creat.

  Societatea își rezervă dreptul de a suspenda sau șterge imediat Contul creat de către un Utilizator în orice moment și fără notificare în cazul în care constată faptul că acesta nu respectă prevederile prezentelor Termene și Condiții sau ale altor politici publicate pe Site;

  Utilizatorul întelege că după încetarea Contractului să nu încerce să efectueze o nouă înregistrare de Cont pe Site, însă va putea folosi Site-ul numai în scop informativ, cu respectărea condițiilor de la punctul 3.2 literele a) c).

  În cazul în care Contractul va înceta, prevederile secțiunilor 5, 8, 11 și 12 vor rămâne aplicabile.

 

 1. PROPRIETATE INTELECTUALĂ
  Societatea respectă drepturile de proprietate intelectuală ale altora și solicită Utilizatorilor ca și aceștia să se conformeze oricăror drepturi de proprietate intelectuală deținute de Societate sau de terțe persoane.

  Conținutul și elementele grafice ale Site-ului, incluzând, dar fără a se limita la întregul conținut textual, surse tehnice ale tuturor serviciilor și facilităților prezente și viitoare, sunt deținute de Societate și/sau, după caz, de Partenerii comerciali ai Societății. Acestea sunt protejate prin drepturi de autor, drepturi asupra mărcilor și prin alte legi și tratate. Societatea nu își asumă răspunderea pentru veridicitatea drepturilor de proprietate intelectuală deținute de către Partenerii săi comerciali și care sunt utilizate pe Site ca urmare a acordului acestora din urmă. În situația în care conținutul site-ului face referire la Partenerii comerciali ai Societății, în concret fie la drepturi de proprietate intelectuală ale acestora, fie la activitățile comerciale pe care aceștia le desfășoară, respectiv campanii comerciale, produse și servicii, prețuri etc., Societatea nu poartă răspunderea asupra acurateții și legalității informațiilor unui astfel de conținut, care este pus la dispoziție în integralitate de către Partenerii comerciali, aceștia din urmă purtând întreaga răspundere legală cu privire la acest conținut.

  Prin folosirea anumitor instrumente specifice ale Site-ului, acolo unde este precizat, Utilizatorii își cedează, către Societate, drepturile de proprietate intelectuală incluzând, dar fără a se limita la textele publicate pe Site, fișierele încărcate pe Site.

  Utilizatorii au obligația de a respecta toate drepturile de proprietate intelectuală ale Societății precum și ale Partenerilor săi promovați pe Site, prevăzute de legislația în vigoare. Utilizatorilor le este interzis să folosească orice imagine, marcă sau semn aparținând Societății sau terțelor persoane, dacă nu au obținut în prealabil consimțământul scris al titularilor legali.

  Utilizatorii pot vizualiza, descărca și imprima pagini ale Site-ului numai pentru uzul personal, care face obiectul restricțiilor menționate mai jos sau în orice alte clauze din prezentele Termene și Condiții. Orice utilizare a conținutului pentru alte scopuri, decât scopul personal, poate fi efectuată numai cu obținerea in prealabil a consimțământului scris al Societății și prin indicarea sursei informației.

  În acest sens, Utilizatorilor le este interzis:

 • să republice materialele de pe Site (incluzând republicarea pe alte site-uri);
 • să vândă, închirieze sau sub-licențieze materialele de pe Site;
 • să prezinte orice materiale de pe Site în public;
 • să reproducă, duplice, copieze sau exploateze materialele de pe Site în scopuri comerciale;
 • să redistribuie materialele de pe Site, cu excepția conținutului specific sau făcut expres disponibil pentru redistribuire.

Aceste Termene și Condiții nu garantează Utilizatorilor niciun drept, titlu sau interes cu privire la Site, la conținutul deținut de alte persoane și publicat pe Site, la mărcile, semnele sau alte drepturi de proprietate intelectuală deținute de Societate.

Având în vedere faptul că Societatea dorește îmbunătățirea experienței Utilizatorilor pe Site, aceasta încurajează opiniile și sugestiile; totuși, Societatea poate folosi comentariile sau sugestiile fără niciun fel de obligație față de Utilizatori.

 1. UTILIZAREA SITE-ULUI

Utilizatorii nu au dreptul:

 • să acceseze și să utilizeze Site-ul în scopuri și prin mijloace care să constituie o utilizare abuzivă;
 • să folosească Site-ul într-o manieră sau să întreprindă vreo acțiune care cauzează sau poate cauza prejudicii Site-ului sau deteriorarea performanței, disponibilității sau accesibilității Site-ului;
 • să folosească Site-ul în orice manieră care este ilegală, frauduloasă sau prejudiciabilă sau în conexiune cu orice activitate ilegală, frauduloasă sau prejudiciabilă
 • să folosească Site-ul pentru a copia, stoca, găzdui, transmite, folosi, publica sau distribui orice materiale care conțin (sau sunt în conexiune) cu spyware, viruși de calculator, Trojan horse, viermi sau orice alte software-uri de virusare a calculatoarelor;
 • să conducă orice activități sistematice sau automate de colectare a datelor (incluzând, dar fără a se limita la extragerea și recoltarea datelor) cu privire sau în relație cu Site-ul, fără consimțământul prealabil și scris al Societății;
 • să folosească datele colectate de pe Site pentru orice activități directe sau indirecte de comercializare (marketing), incluzând, dar fără a se limita la e-mail marketing, SMS marketing, telemarketing și adresare directă prin poștă;
 • să folosească datele colectate de pe Site pentru a contacta persoane fizice, juridice sau alte persoane și entități.

 

 1. RENUNȚĂRI ȘI CESIUNI

Nicio situație în care Societatea nu acționează de îndată pentru realizarea unui drept al său nu va fi interpretată ca o renunțare la acel drept sau la realizarea acestuia.

Dacă o prevedere din prezentele Termene și Condiții se va dovedi nevalidă sau fără efect, celelalte prevederi nu vor fi afectate de aceasta, rămânând în vigoare și pe deplin valide, fiind interpretate în sensul cel mai extins permis de lege.

În cazul de mai sus, prevederea nevalidă sau fără efect va fi înlocuită printr-o alta, acceptabilă din punct de vedere legal, și care să producă efecte juridice cât mai apropiate de intenția Societății. Cele de mai sus se aplică și în cazul omisiunilor.

Utilizatorii nu își pot ceda parte sau totalitatea drepturilor, în temeiul prezentelor Termene și Condiții.

Societatea își poate ceda drepturile către oricare dintre subsidiarele sau filialele sale, ori către alte societăți din grupul NEPI Rockcastle, ori către orice succesor în drepturi asociat cu Site-ul .

 

 1. LIMITAREA RĂSPUNDERIISocietatea pune la dispoziție Site-ul CA ATARE, CU TOATE VICIILE și ASTFEL CUM ACESTA ESTE DISPONIBIL, fără vreo garanție expresă sau implicită. NEGĂM DE ASEMENEA ORICE GARANȚIE, INCLUSIV ORICE GARANȚII DE COMERCIALIZARE, CALITATE SATISFĂCĂTOARE, PRECIZIE PENTRU UN SCOP SAU NEVOIE SPECIALĂ. NU GARANTĂM CĂ REZULTATUL CARE POATE FI OBȚINUT DIN UTILIZAREA SITE-ULUI VA FI EFECTIV, SIGUR SAU PRECIS SAU CĂ VA ÎNTRUNI CERINȚELE UTILIZATORULUI.

  Societatea nu garantează că Site-ul va fi disponibil în mod constant sau disponibil.

  Dacă sunt necesare lucrări de întreținere și Site-ul nu este disponibil pentru motive de întreținere, Societatea va informa Utilizatorii la momentul accesării Site-ului.

  Societatea nu va fi răspunzătoare pentru căderi de internet/rețea și, în special, pentru căderi din cauza cărora Site-ul nu poate fi accesat ca urmare a unor dificultăți tehnice sau de altă natură care se regăsesc în afara sferei de influență a Societății, de ex. forța majoră, culpa terțelor persoane.

  Societatea nu răspunde pentru datele personale inexacte și/sau neadevărate furnizate de Utilizatori, în special pentru cele furnizate de minori, cu scopul de a crea aparența vârstei minime de 16 ani, în vederea creării unui Cont pe Site.

  Utilizatorul înțelege faptul că Societatea nu are control și nici obligația de a acționa cu privire la:

 • conținutul care este accesat de către Utilizator prin intermediul Site-ului;
 • efectul conținutului asupra Utilizatorului accesat prin intermediul Site-ului;
 • interpretarea sau utilizarea de către Utilizator a conținutului Site-ului;
 • acțiunile pe care le întreprinde Utilizatorul ca urmare a accesării conținutului Site-ului;
 • conținutul sau acuratețea, conformitatea cu dreptul de autor, legalitatea sau decența materialelor/informațiilor care se regăsesc pe link-urile care trimit către alte site-uri, de politica de confidențialitate și de regulamentul de termene și condițiile practicate de aceștia. Se recomandă consultarea în prealabil a termenilor legali și a celorlalte informații referitoare la colectarea informațiilor cu caracter personal. Normele expuse în acest text se aplică doar în cazul informațiilor colectate pe acest Site;
 • prejudiciile create de erorile, neacuratețea sau neactualizarea informațiilor publicate pe Site și care provin din surse externe;
 • prejudiciile create ca urmare a nefuncționării Site-ului precum și pentru cele rezultând din imposibilitatea de accesare a anumitor link-uri publicate pe Site.
 • Societatea nu își asumă răspunderea pentru nicio daună indirectă, specială, incidentală care rezultă din utilizarea, sau incapacitatea de a utiliza Site-ul.
 • Utilizatorul înțelege că produsele sau promoțiile comerciale promovate pe Site nu aparțin Societății, ci Partenerilor comerciali ai acesteia și că prețurile afișate sunt informative și pot suferi modificări neanunțate, pentru care Societatea nu își asumă răspunderea juridică. Prezentările afișate pe Site privind produsele, serviciile și promoțiile prezentate pe Site aparțin în exclusivitate Partenerilor comerciali care sunt răspunzatori pe deplin conform legii de informațiile furnizate.
 • Utilizatorul înțelege că Societatea nu răspunde de nicio pierdere, costuri, procese, pretenții, cheltuieli sau alte raspunderi, în cazul în care acestea sunt cauzate direct de nerespectarea prezentelor Termene și Condiții.
 • Utilizatorul înțelege că în cazul în care prețurile sau alte detalii referitoare la produse/promoții ale Partenerilor comerciali ai Societății au fost afișate greșit, Societatea își alocă dreptul de a modifica informațiile afișate pe Site, fără a i se putea atrage răspunderea.
 • Utilizatorul înțelege că imaginile sunt prezentate pe Site cu titlu de exemplu, iar produsele Partenerilor comerciali ai Societății, livrate, pot diferi în orice mod, atât ca imagine cât și datorită modificării caracteristicilor, design-ului, fără a putea atrage răspunderea Societății.
 • Societatea nu garantează utilizarea optimă a Site-ului decât prin utilizarea browserului Internet Explorer cel putin la nivelul versiunea 9, Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari.
 1. DECLARAȚIE PRIVIND DATELE CU CARACTER PERSONAL

In conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, modificata si completata (“Legea nr. 677/2001“), Societatea va colecta datele cu caracter personal ale Utilizatorilor, numai in scopuri comerciale (marketing direct), crearii Contului Utilizatorilor pe Site, asigurarii abonamentului Utilizatorilor la Newsletter, precum si in scopuri de comunicare.

Societatea se obliga sa respecte urmatoarele obligatii:

 • va actiona intocmai pentru realizarea scopului susmentionat;
 • va aplica masurile tehnice si organizatorice adecvate pentru protejarea datelor cu caracter personal impotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificarii, dezvaluirii sau accesului neautorizat, precum si impotriva oricarei alte forme de prelucrare ilegala.

Prin accesarea Site-ului, inregistrarea Contului si/sau abonarea la newsletter, Utilizatorul confirma si este de acord, in mod expres si neechivoc, ca Societatea sa prelucreze datele sale cu caracter personal pentru realizarea scopului de mai sus.

 • Societatea va prelucra datele cu caracter personal ale Utilizatorului pe intreaga perioada de timp necesara atingerii scopului de mai sus si chiar ulterior, in conformitate cu legislatia aplicabila.
 • In conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001, Utilizatorul are, in calitate de persoana vizata, urmatoarele drepturi:
 • dreptul de a obtine de la Societate, la cerere si in mod gratuit, dupa caz, confirmarea ca datele sale cu caracter personal sunt sau nu prelucrate de Societate, de alte societati din grupul NEPI ROCKCASTLE sau de Partenerii sai comerciali, rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor a caror prelucrare nu este conforma Legii 677/2001, in special a datelor incomplete sau inexacte, transformarea acestora in date anonime, precum si notificarea catre tertii carora le-au fost dezvaluite datele a oricarei operatiuni efectuate conform celor de mai sus;
 • dreptul de a se opune in orice moment, din motive intemeiate si legitime legate de situatia sa particulara, ca date care il vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare; in caz de opozitie justificata prelucrarea nu mai poate viza datele in cauza;
 • dreptul de a cere si de a obtine retragerea sau anularea oricarei decizii care produce efecte juridice in privinta sa, adoptata exclusiv pe baza unei prelucrari de date cu caracter personal, efectuata prin mijloace automate, destinata sa evalueze unele aspecte ale personalitatii Utilizatorului, precum competenta profesionala, credibilitatea, comportamentul ori alte asemenea aspecte sau reevaluarea oricarei alte decizii luate in privinta sa, care il afecteaza in mod semnificativ, daca decizia a fost adoptata exclusiv pe baza unei prelucrari de date astfel cum a fost descrisa anterior;
 • dreptul de a se adresa Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal si/sau justitiei pentru apararea drepturilor garantate de Legea nr. 677/2001.

Pentru exercitarea acestor drepturi, Utilizatorul se poate adresa cu o cerere scrisa, datata si semnata, in atentia Societatii. Refuzul de a furniza datele cu caracter personal necesare pentru realizarea scopului mentionat mai sus, precum si solicitarea ulterioara de stergere a datelor personale ale Utilizatorului implica stergerea din sistem a Contului Utilizatorului si/sau dezabonarea de la Newsletter si imposibilitatea de a primi informatii despre promotiile din centrele comerciale detinute de Societate si prezentate pe Site.

Daca unele dintre datele Utilizatorului sunt incorecte, acesta este rugat sa contacteze Societatea cat mai curand posibil.

 

 1. ÎNCĂLCAREA PREZENTELOR TERMENI ȘI CONDITII

Fara prejudicierea altor drepturi ale Societatii sub aceste Termene si Conditii, daca Utilizatorii incalca prezentele Termeni si Conditii in orice fel sau daca Societatea suspecteaza in mod rezonabil ca acestia au incalcat prezentele Termeni si Conditii, Societatea poate:

 • transmite Utilizatorilor una sau mai multe atentionari formale;
 • suspenda temporar accesul Utilizatorilor pe Site;
 • dezactiva Contul Utilizatorilor pe Site;
 • interzice in mod permanent accesul Utilizatorilor pe Site;
 • bloca accesul la Site al aparatelor tehnice care folosesc adresa de IP a Utilizatorului;
 • contacta unul sau pe toti furnizorii de servicii de internet ai Utilizatorului pentru a le solicita blocarea accesului Utilizatorului pe Site;
 • initia actiuni legale impotriva Utilizatorilor, fie pentru incalcarea Contractului sau altele asemenea.
 • In cazul in care Societatea suspenda, interzice sau blocheaza accesul Utilizatorului la Site sau la o parte din Site, Utilizatorul nu trebuie sa intreprinda nicio actiune care sa impiedice o asemenea suspendare, interdictie sau blocare.

 

 1. DREPT APLICABIL ȘI INSTANȚA COMPETENTĂ

Aceste Termeni si Conditii sunt guvernate si interpretate in conformitate cu dreptul roman.

Se va incerca in prealabil rezolvarea oricarei dispute in legatura cu prezentele Termeni si Conditii, pe cale amiabila in termen de 15 zile lucratoare de la data sesizarii in scris a problemelor, de catre Utilizator. In cazul in care partile nu ajung la un acord cu privire la disputa, aceasta va fi adresata spre solutionare instantei romane competente.

Consumatorii nu pot renunta la drepturile lor conferite de lege. Orice clauze contractuale care inlatura sau limiteaza drepturile conferite de lege consumatorilor nu vor produce efecte cu privire la acestia.

 

 1. PREVEDERI DIVERSE

Societatea isi rezerva dreptul de a modifica / completa prezentele Termeni si Conditii in orice moment, care vor fi publicate pe Site.

In cazul in care o modificare/completare aduce atingere drepturilor Utilizatorului, Societatea il va notifica prin transmiterea unui mesaj la adresa de e-mail asociata Contului.

Prin continuarea folosirii Site-ului ulterior intrarii in vigoare a unor modificari/completari, Utilizatorul este de acord sa le respecte.

Utilizatorul este sfatuit sa verifice periodic prezentele Termene si Conditii.

IN CAZUL IN CARE UTILIZATORUL NU DORESTE SA ACCEPTE PREZENTELE TERMENE SI CONDITII, INCLUSIV MODIFICARILE/COMPLETARILE ACESTORA, TREBUIE SA INCETEZE SA MAI FOLOSEASCA SITE-UL.

Utilizatorii ne pot contacta:

 • prin posta: Bucuresti, Strada Barbu Vacarescu nr. 301-311, Et. 3, Birou nr. 5, Sector 2, Romania;
 • prin telefon:
 • prin e-mail: office@shoppingcitysatumare.ro
 • Societatea informeaza, prin prezenta, Utilizatorul ca va desfasura activitati de marketing si va transmite informatii de marketing Utilizatorului, ca urmare a exprimarii consimtamantului prin bifarea casutei de mai jos.
 • Utilizatorul este expres de acord cu primirea informatiilor de marketing din partea Societatii.
 • Utilizatorul este expres de acord cu prezentele Termeni si Conditii si Politica de confidentialitate.

Parteneri

Site-ul centrului comercial Shooping City Satu Mare, disponibil la adresa www.shoppingcitysatumare.ro este detinut de catre Satu Mare Shopping City S.R.L.

Accesul si folosirea Site-ului fac obiectul prezentelor Termeni si Conditii («Termeni si Conditii») si legilor aplicabile.

Politica noastra de confidentialitate, care este parte a prezentelor Termeni si Conditii, descrie in detaliu cum colectam, folosim si prelucram informatiile Utilizatorilor cand acestia navigheaza pe Site, precum si drepturile lor cu privire la datele lor si este disponibila intr-un document separat accesabil la urmatorul link: www.shoppingcitysatumare.ro/politica-de-confidentialitate.

Pentru a putea utiliza Site-ul, Utilizatorii trebuie sa aiba varsta minima de 18 ani si sa fie de acord cu folosirea cookie-urilor.

Daca nu sunteti de acord cu prezentele Termeni si conditii sau cu o parte din prezentele Termeni si conditii, va rugam sa nu folositi Site-ul.

 

 1. DEFINIȚII
“Site” www.shoppingcitysatumare.ro
“Societatea” Satu Mare Shopping City S.R.L. (”Shopping City Satu Mare”), o societate de drept român, cu sediul social în București, Calea Floreasca, Nr. 169A, Floreasca 169, Clădirea A, etajul 5, secțiunea A5.1, biroul nr. 35, Sector 1, înregistrată la Registrul Comerțului sub Nr. J40/894/27.01.2014, CUI RO 32709931, Cont IBAN: RO16 RZBR 0000 0600 1024 4372 (Raiffeisen Bank), parte a grupului NEPI Rockcastle.
“Utilizatorul/Utilizatorii” Orice utilizator(i) care navighează și/sau citește(sc) și/sau folosește(sc) și/sau își creează cont pe Site și/sau se abonează la Newsletter.
“Newsletter” Orice stire, informatie, noutate transmisa Utilizatorilor abonati de catre Societate sub forma unei brosuri sau sub orice alta forma.
“Cont” Reprezintă o colecție de informații personale ale Utilizatorilor care le permite să acceseze toate zonele Site-ului Societății sau ale altor societăți din grupul NEPI Rockcastle.
“Contract” Contractul încheiat între Utilizator și Societate, conform prezentelor Termene și Condiții.
“Parteneri” Societatile SC SUPERIOR MEDIA SRL., MARKETING ADVISORS SRL sunt parteneri comerciali ai Societatii, astfel cum a fost definita mai sus
“Date cu caracter personal” Orice informație în legătură cu Utilizatorul care permite identificarea sa în mod direct sau indirect, incluzând, dar fără a se limita la nume, prenume, sex, data nașterii, adresa e-mail, număr de telefon mobil, dacă este căsătorit/ă, dacă are copii, vârsta copiilor etc. și care sunt furnizate de Utilizator cu scopul creării unui Cont pe Site, abonării la Newsletter, a transmiterii de opinii și sugestii, a publicării de materiale sau pentru orice alte scopuri.
 1. ACCESAREA SITE-ULUI
 • Utilizatorii pot accesa Site-ul pur și simplu pentru informare, în acest caz acceptând faptul că nu pot vizualiza toate zonele, existând zone în Site care necesită înregistrare Cont (de ex: salvare produse, colecții, evenimente)
 • La momentul înregistrarii Contului pe Site, Utilizatorul poate opta pentru:
 • comunicarea directă a ofertelor promoționale și noutăților centrului comercial (oferte comerciale, invitații la evenimente, oferte speciale ocazionate de anumite aniversări și alte tipuri de informări), prin intermediul e-mail, sms, notificare aplicație a-Ha!
 • creare cont în website în vederea primirii de conținut personalizat în funcție de profilul utilizatorului.
 1. ÎNCHEIEREA CONTRACTULUI
 • Înregistrarea și folosirea Site-ului constituie consimțământul expres și neechivoc al Utilizatorului cu privire la încheierea Contractului care include prezentele Termene și Condiții și Politica de confidențialitate.
 • Contractul dintre Societate și Utilizatorul care dorește crearea unui Cont pe Site se încheie numai dacă sunt urmați toți pașii enumerați mai jos:
 • Vârsta Utilizatorului este de minim 16 ani;
 • Utilizatorul accesează site-ul web shoppingcitysatumare.ro ;
 • Utilizatorul citește cu atenție prezentele Termene și Condiții, Nota de Informare privind Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal, disponibilă aici: Notă Informare și Politica de confidențialitate, disponibila aici: Politică Confidențialitate;
 • Utilizatorul își creează un Cont prin completarea și transmiterea informațiilor reale despre șine, menționate în formularul de înregistrare de pe Site;
 • Utilizatorul accesează pentru prima oară Contul sau folosind numele de utilizator și parola, care nu vor fi făcute cunoscute niciunei persoane.

În cazul în care numele de utilizator și parola au fost furate sau compromise, vă rugăm să notificați imediat Societatea prin transmiterea unui e-mail la adresa data.protection@nepirockcastle.com

Contractul va fi considerat ca fiind încheiat în momentul în care Utilizatorul primește o confirmare în acest sens de la Societate sub forma unui e-mail transmis la adresa menționată la momentul creării Contului menționat la punctul 3.2 litera d)., cu excepția situației în care Utilizatorul nu dorește crearea unui Cont pe Site, în acest caz contractul fiind considerat încheiat dacă sunt urmați pașii menționați la punctul 3.2 literele a) c).

Prin acceptarea prezentelor Termene și Condiții, Utilizatorul înțelege că orice alte angajamente ulterioare sau concomitente în legătura cu prezentele Termene și Condiții este înlocuită de prezentele Termene și Condiții. Prezentele Termene și Condiții nu creează drepturi pentru terțe persoane.

 

 1. DURATA ȘI ÎNCETAREA CONTRACTULUIContractul se consideră încheiat pentru o perioadă nedeterminată.

  Utilizatorul poate înceta folosirea Contului creat pe Site în orice moment, prin ștergerea Contului creat.

  Societatea își rezervă dreptul de a suspenda sau șterge imediat Contul creat de către un Utilizator în orice moment și fără notificare în cazul în care constată faptul că acesta nu respectă prevederile prezentelor Termene și Condiții sau ale altor politici publicate pe Site;

  Utilizatorul întelege că după încetarea Contractului să nu încerce să efectueze o nouă înregistrare de Cont pe Site, însă va putea folosi Site-ul numai în scop informativ, cu respectărea condițiilor de la punctul 3.2 literele a) c).

  În cazul în care Contractul va înceta, prevederile secțiunilor 5, 8, 11 și 12 vor rămâne aplicabile.

 

 1. PROPRIETATE INTELECTUALĂ
  Societatea respectă drepturile de proprietate intelectuală ale altora și solicită Utilizatorilor ca și aceștia să se conformeze oricăror drepturi de proprietate intelectuală deținute de Societate sau de terțe persoane.

  Conținutul și elementele grafice ale Site-ului, incluzând, dar fără a se limita la întregul conținut textual, surse tehnice ale tuturor serviciilor și facilităților prezente și viitoare, sunt deținute de Societate și/sau, după caz, de Partenerii comerciali ai Societății. Acestea sunt protejate prin drepturi de autor, drepturi asupra mărcilor și prin alte legi și tratate. Societatea nu își asumă răspunderea pentru veridicitatea drepturilor de proprietate intelectuală deținute de către Partenerii săi comerciali și care sunt utilizate pe Site ca urmare a acordului acestora din urmă. În situația în care conținutul site-ului face referire la Partenerii comerciali ai Societății, în concret fie la drepturi de proprietate intelectuală ale acestora, fie la activitățile comerciale pe care aceștia le desfășoară, respectiv campanii comerciale, produse și servicii, prețuri etc., Societatea nu poartă răspunderea asupra acurateții și legalității informațiilor unui astfel de conținut, care este pus la dispoziție în integralitate de către Partenerii comerciali, aceștia din urmă purtând întreaga răspundere legală cu privire la acest conținut.

  Prin folosirea anumitor instrumente specifice ale Site-ului, acolo unde este precizat, Utilizatorii își cedează, către Societate, drepturile de proprietate intelectuală incluzând, dar fără a se limita la textele publicate pe Site, fișierele încărcate pe Site.

  Utilizatorii au obligația de a respecta toate drepturile de proprietate intelectuală ale Societății precum și ale Partenerilor săi promovați pe Site, prevăzute de legislația în vigoare. Utilizatorilor le este interzis să folosească orice imagine, marcă sau semn aparținând Societății sau terțelor persoane, dacă nu au obținut în prealabil consimțământul scris al titularilor legali.

  Utilizatorii pot vizualiza, descărca și imprima pagini ale Site-ului numai pentru uzul personal, care face obiectul restricțiilor menționate mai jos sau în orice alte clauze din prezentele Termene și Condiții. Orice utilizare a conținutului pentru alte scopuri, decât scopul personal, poate fi efectuată numai cu obținerea in prealabil a consimțământului scris al Societății și prin indicarea sursei informației.

  În acest sens, Utilizatorilor le este interzis:

 • să republice materialele de pe Site (incluzând republicarea pe alte site-uri);
 • să vândă, închirieze sau sub-licențieze materialele de pe Site;
 • să prezinte orice materiale de pe Site în public;
 • să reproducă, duplice, copieze sau exploateze materialele de pe Site în scopuri comerciale;
 • să redistribuie materialele de pe Site, cu excepția conținutului specific sau făcut expres disponibil pentru redistribuire.

Aceste Termene și Condiții nu garantează Utilizatorilor niciun drept, titlu sau interes cu privire la Site, la conținutul deținut de alte persoane și publicat pe Site, la mărcile, semnele sau alte drepturi de proprietate intelectuală deținute de Societate.

Având în vedere faptul că Societatea dorește îmbunătățirea experienței Utilizatorilor pe Site, aceasta încurajează opiniile și sugestiile; totuși, Societatea poate folosi comentariile sau sugestiile fără niciun fel de obligație față de Utilizatori.

 1. UTILIZAREA SITE-ULUI

Utilizatorii nu au dreptul:

 • să acceseze și să utilizeze Site-ul în scopuri și prin mijloace care să constituie o utilizare abuzivă;
 • să folosească Site-ul într-o manieră sau să întreprindă vreo acțiune care cauzează sau poate cauza prejudicii Site-ului sau deteriorarea performanței, disponibilității sau accesibilității Site-ului;
 • să folosească Site-ul în orice manieră care este ilegală, frauduloasă sau prejudiciabilă sau în conexiune cu orice activitate ilegală, frauduloasă sau prejudiciabilă
 • să folosească Site-ul pentru a copia, stoca, găzdui, transmite, folosi, publica sau distribui orice materiale care conțin (sau sunt în conexiune) cu spyware, viruși de calculator, Trojan horse, viermi sau orice alte software-uri de virusare a calculatoarelor;
 • să conducă orice activități sistematice sau automate de colectare a datelor (incluzând, dar fără a se limita la extragerea și recoltarea datelor) cu privire sau în relație cu Site-ul, fără consimțământul prealabil și scris al Societății;
 • să folosească datele colectate de pe Site pentru orice activități directe sau indirecte de comercializare (marketing), incluzând, dar fără a se limita la e-mail marketing, SMS marketing, telemarketing și adresare directă prin poștă;
 • să folosească datele colectate de pe Site pentru a contacta persoane fizice, juridice sau alte persoane și entități.

 

 1. RENUNȚĂRI ȘI CESIUNI

Nicio situație în care Societatea nu acționează de îndată pentru realizarea unui drept al său nu va fi interpretată ca o renunțare la acel drept sau la realizarea acestuia.

Dacă o prevedere din prezentele Termene și Condiții se va dovedi nevalidă sau fără efect, celelalte prevederi nu vor fi afectate de aceasta, rămânând în vigoare și pe deplin valide, fiind interpretate în sensul cel mai extins permis de lege.

În cazul de mai sus, prevederea nevalidă sau fără efect va fi înlocuită printr-o alta, acceptabilă din punct de vedere legal, și care să producă efecte juridice cât mai apropiate de intenția Societății. Cele de mai sus se aplică și în cazul omisiunilor.

Utilizatorii nu își pot ceda parte sau totalitatea drepturilor, în temeiul prezentelor Termene și Condiții.

Societatea își poate ceda drepturile către oricare dintre subsidiarele sau filialele sale, ori către alte societăți din grupul NEPI Rockcastle, ori către orice succesor în drepturi asociat cu Site-ul .

 

 1. LIMITAREA RĂSPUNDERIISocietatea pune la dispoziție Site-ul CA ATARE, CU TOATE VICIILE și ASTFEL CUM ACESTA ESTE DISPONIBIL, fără vreo garanție expresă sau implicită. NEGĂM DE ASEMENEA ORICE GARANȚIE, INCLUSIV ORICE GARANȚII DE COMERCIALIZARE, CALITATE SATISFĂCĂTOARE, PRECIZIE PENTRU UN SCOP SAU NEVOIE SPECIALĂ. NU GARANTĂM CĂ REZULTATUL CARE POATE FI OBȚINUT DIN UTILIZAREA SITE-ULUI VA FI EFECTIV, SIGUR SAU PRECIS SAU CĂ VA ÎNTRUNI CERINȚELE UTILIZATORULUI.

  Societatea nu garantează că Site-ul va fi disponibil în mod constant sau disponibil.

  Dacă sunt necesare lucrări de întreținere și Site-ul nu este disponibil pentru motive de întreținere, Societatea va informa Utilizatorii la momentul accesării Site-ului.

  Societatea nu va fi răspunzătoare pentru căderi de internet/rețea și, în special, pentru căderi din cauza cărora Site-ul nu poate fi accesat ca urmare a unor dificultăți tehnice sau de altă natură care se regăsesc în afara sferei de influență a Societății, de ex. forța majoră, culpa terțelor persoane.

  Societatea nu răspunde pentru datele personale inexacte și/sau neadevărate furnizate de Utilizatori, în special pentru cele furnizate de minori, cu scopul de a crea aparența vârstei minime de 16 ani, în vederea creării unui Cont pe Site.

  Utilizatorul înțelege faptul că Societatea nu are control și nici obligația de a acționa cu privire la:

 • conținutul care este accesat de către Utilizator prin intermediul Site-ului;
 • efectul conținutului asupra Utilizatorului accesat prin intermediul Site-ului;
 • interpretarea sau utilizarea de către Utilizator a conținutului Site-ului;
 • acțiunile pe care le întreprinde Utilizatorul ca urmare a accesării conținutului Site-ului;
 • conținutul sau acuratețea, conformitatea cu dreptul de autor, legalitatea sau decența materialelor/informațiilor care se regăsesc pe link-urile care trimit către alte site-uri, de politica de confidențialitate și de regulamentul de termene și condițiile practicate de aceștia. Se recomandă consultarea în prealabil a termenilor legali și a celorlalte informații referitoare la colectarea informațiilor cu caracter personal. Normele expuse în acest text se aplică doar în cazul informațiilor colectate pe acest Site;
 • prejudiciile create de erorile, neacuratețea sau neactualizarea informațiilor publicate pe Site și care provin din surse externe;
 • prejudiciile create ca urmare a nefuncționării Site-ului precum și pentru cele rezultând din imposibilitatea de accesare a anumitor link-uri publicate pe Site.
 • Societatea nu își asumă răspunderea pentru nicio daună indirectă, specială, incidentală care rezultă din utilizarea, sau incapacitatea de a utiliza Site-ul.
 • Utilizatorul înțelege că produsele sau promoțiile comerciale promovate pe Site nu aparțin Societății, ci Partenerilor comerciali ai acesteia și că prețurile afișate sunt informative și pot suferi modificări neanunțate, pentru care Societatea nu își asumă răspunderea juridică. Prezentările afișate pe Site privind produsele, serviciile și promoțiile prezentate pe Site aparțin în exclusivitate Partenerilor comerciali care sunt răspunzatori pe deplin conform legii de informațiile furnizate.
 • Utilizatorul înțelege că Societatea nu răspunde de nicio pierdere, costuri, procese, pretenții, cheltuieli sau alte raspunderi, în cazul în care acestea sunt cauzate direct de nerespectarea prezentelor Termene și Condiții.
 • Utilizatorul înțelege că în cazul în care prețurile sau alte detalii referitoare la produse/promoții ale Partenerilor comerciali ai Societății au fost afișate greșit, Societatea își alocă dreptul de a modifica informațiile afișate pe Site, fără a i se putea atrage răspunderea.
 • Utilizatorul înțelege că imaginile sunt prezentate pe Site cu titlu de exemplu, iar produsele Partenerilor comerciali ai Societății, livrate, pot diferi în orice mod, atât ca imagine cât și datorită modificării caracteristicilor, design-ului, fără a putea atrage răspunderea Societății.
 • Societatea nu garantează utilizarea optimă a Site-ului decât prin utilizarea browserului Internet Explorer cel putin la nivelul versiunea 9, Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari.
 1. DECLARAȚIE PRIVIND DATELE CU CARACTER PERSONAL

In conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, modificata si completata (“Legea nr. 677/2001“), Societatea va colecta datele cu caracter personal ale Utilizatorilor, numai in scopuri comerciale (marketing direct), crearii Contului Utilizatorilor pe Site, asigurarii abonamentului Utilizatorilor la Newsletter, precum si in scopuri de comunicare.

Societatea se obliga sa respecte urmatoarele obligatii:

 • va actiona intocmai pentru realizarea scopului susmentionat;
 • va aplica masurile tehnice si organizatorice adecvate pentru protejarea datelor cu caracter personal impotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificarii, dezvaluirii sau accesului neautorizat, precum si impotriva oricarei alte forme de prelucrare ilegala.

Prin accesarea Site-ului, inregistrarea Contului si/sau abonarea la newsletter, Utilizatorul confirma si este de acord, in mod expres si neechivoc, ca Societatea sa prelucreze datele sale cu caracter personal pentru realizarea scopului de mai sus.

 • Societatea va prelucra datele cu caracter personal ale Utilizatorului pe intreaga perioada de timp necesara atingerii scopului de mai sus si chiar ulterior, in conformitate cu legislatia aplicabila.
 • In conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001, Utilizatorul are, in calitate de persoana vizata, urmatoarele drepturi:
 • dreptul de a obtine de la Societate, la cerere si in mod gratuit, dupa caz, confirmarea ca datele sale cu caracter personal sunt sau nu prelucrate de Societate, de alte societati din grupul NEPI ROCKCASTLE sau de Partenerii sai comerciali, rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor a caror prelucrare nu este conforma Legii 677/2001, in special a datelor incomplete sau inexacte, transformarea acestora in date anonime, precum si notificarea catre tertii carora le-au fost dezvaluite datele a oricarei operatiuni efectuate conform celor de mai sus;
 • dreptul de a se opune in orice moment, din motive intemeiate si legitime legate de situatia sa particulara, ca date care il vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare; in caz de opozitie justificata prelucrarea nu mai poate viza datele in cauza;
 • dreptul de a cere si de a obtine retragerea sau anularea oricarei decizii care produce efecte juridice in privinta sa, adoptata exclusiv pe baza unei prelucrari de date cu caracter personal, efectuata prin mijloace automate, destinata sa evalueze unele aspecte ale personalitatii Utilizatorului, precum competenta profesionala, credibilitatea, comportamentul ori alte asemenea aspecte sau reevaluarea oricarei alte decizii luate in privinta sa, care il afecteaza in mod semnificativ, daca decizia a fost adoptata exclusiv pe baza unei prelucrari de date astfel cum a fost descrisa anterior;
 • dreptul de a se adresa Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal si/sau justitiei pentru apararea drepturilor garantate de Legea nr. 677/2001.

Pentru exercitarea acestor drepturi, Utilizatorul se poate adresa cu o cerere scrisa, datata si semnata, in atentia Societatii. Refuzul de a furniza datele cu caracter personal necesare pentru realizarea scopului mentionat mai sus, precum si solicitarea ulterioara de stergere a datelor personale ale Utilizatorului implica stergerea din sistem a Contului Utilizatorului si/sau dezabonarea de la Newsletter si imposibilitatea de a primi informatii despre promotiile din centrele comerciale detinute de Societate si prezentate pe Site.

Daca unele dintre datele Utilizatorului sunt incorecte, acesta este rugat sa contacteze Societatea cat mai curand posibil.

 

 1. ÎNCĂLCAREA PREZENTELOR TERMENI ȘI CONDITII

Fara prejudicierea altor drepturi ale Societatii sub aceste Termene si Conditii, daca Utilizatorii incalca prezentele Termeni si Conditii in orice fel sau daca Societatea suspecteaza in mod rezonabil ca acestia au incalcat prezentele Termeni si Conditii, Societatea poate:

 • transmite Utilizatorilor una sau mai multe atentionari formale;
 • suspenda temporar accesul Utilizatorilor pe Site;
 • dezactiva Contul Utilizatorilor pe Site;
 • interzice in mod permanent accesul Utilizatorilor pe Site;
 • bloca accesul la Site al aparatelor tehnice care folosesc adresa de IP a Utilizatorului;
 • contacta unul sau pe toti furnizorii de servicii de internet ai Utilizatorului pentru a le solicita blocarea accesului Utilizatorului pe Site;
 • initia actiuni legale impotriva Utilizatorilor, fie pentru incalcarea Contractului sau altele asemenea.
 • In cazul in care Societatea suspenda, interzice sau blocheaza accesul Utilizatorului la Site sau la o parte din Site, Utilizatorul nu trebuie sa intreprinda nicio actiune care sa impiedice o asemenea suspendare, interdictie sau blocare.

 

 1. DREPT APLICABIL ȘI INSTANȚA COMPETENTĂ

Aceste Termeni si Conditii sunt guvernate si interpretate in conformitate cu dreptul roman.

Se va incerca in prealabil rezolvarea oricarei dispute in legatura cu prezentele Termeni si Conditii, pe cale amiabila in termen de 15 zile lucratoare de la data sesizarii in scris a problemelor, de catre Utilizator. In cazul in care partile nu ajung la un acord cu privire la disputa, aceasta va fi adresata spre solutionare instantei romane competente.

Consumatorii nu pot renunta la drepturile lor conferite de lege. Orice clauze contractuale care inlatura sau limiteaza drepturile conferite de lege consumatorilor nu vor produce efecte cu privire la acestia.

 

 1. PREVEDERI DIVERSE

Societatea isi rezerva dreptul de a modifica / completa prezentele Termeni si Conditii in orice moment, care vor fi publicate pe Site.

In cazul in care o modificare/completare aduce atingere drepturilor Utilizatorului, Societatea il va notifica prin transmiterea unui mesaj la adresa de e-mail asociata Contului.

Prin continuarea folosirii Site-ului ulterior intrarii in vigoare a unor modificari/completari, Utilizatorul este de acord sa le respecte.

Utilizatorul este sfatuit sa verifice periodic prezentele Termene si Conditii.

IN CAZUL IN CARE UTILIZATORUL NU DORESTE SA ACCEPTE PREZENTELE TERMENE SI CONDITII, INCLUSIV MODIFICARILE/COMPLETARILE ACESTORA, TREBUIE SA INCETEZE SA MAI FOLOSEASCA SITE-UL.

Utilizatorii ne pot contacta:

 • prin posta: Bucuresti, Strada Barbu Vacarescu nr. 301-311, Et. 3, Birou nr. 5, Sector 2, Romania;
 • prin telefon:
 • prin e-mail: office@shoppingcitysatumare.ro
 • Societatea informeaza, prin prezenta, Utilizatorul ca va desfasura activitati de marketing si va transmite informatii de marketing Utilizatorului, ca urmare a exprimarii consimtamantului prin bifarea casutei de mai jos.
 • Utilizatorul este expres de acord cu primirea informatiilor de marketing din partea Societatii.
 • Utilizatorul este expres de acord cu prezentele Termeni si Conditii si Politica de confidentialitate.

GDPR

Site-ul centrului comercial Shooping City Satu Mare, disponibil la adresa www.shoppingcitysatumare.ro este detinut de catre Satu Mare Shopping City S.R.L.

Accesul si folosirea Site-ului fac obiectul prezentelor Termeni si Conditii («Termeni si Conditii») si legilor aplicabile.

Politica noastra de confidentialitate, care este parte a prezentelor Termeni si Conditii, descrie in detaliu cum colectam, folosim si prelucram informatiile Utilizatorilor cand acestia navigheaza pe Site, precum si drepturile lor cu privire la datele lor si este disponibila intr-un document separat accesabil la urmatorul link: www.shoppingcitysatumare.ro/politica-de-confidentialitate.

Pentru a putea utiliza Site-ul, Utilizatorii trebuie sa aiba varsta minima de 18 ani si sa fie de acord cu folosirea cookie-urilor.

Daca nu sunteti de acord cu prezentele Termeni si conditii sau cu o parte din prezentele Termeni si conditii, va rugam sa nu folositi Site-ul.

 

 1. DEFINIȚII
“Site” www.shoppingcitysatumare.ro
“Societatea” Satu Mare Shopping City S.R.L. (”Shopping City Satu Mare”), o societate de drept român, cu sediul social în București, Calea Floreasca, Nr. 169A, Floreasca 169, Clădirea A, etajul 5, secțiunea A5.1, biroul nr. 35, Sector 1, înregistrată la Registrul Comerțului sub Nr. J40/894/27.01.2014, CUI RO 32709931, Cont IBAN: RO16 RZBR 0000 0600 1024 4372 (Raiffeisen Bank), parte a grupului NEPI Rockcastle.
“Utilizatorul/Utilizatorii” Orice utilizator(i) care navighează și/sau citește(sc) și/sau folosește(sc) și/sau își creează cont pe Site și/sau se abonează la Newsletter.
“Newsletter” Orice stire, informatie, noutate transmisa Utilizatorilor abonati de catre Societate sub forma unei brosuri sau sub orice alta forma.
“Cont” Reprezintă o colecție de informații personale ale Utilizatorilor care le permite să acceseze toate zonele Site-ului Societății sau ale altor societăți din grupul NEPI Rockcastle.
“Contract” Contractul încheiat între Utilizator și Societate, conform prezentelor Termene și Condiții.
“Parteneri” Societatile SC SUPERIOR MEDIA SRL., MARKETING ADVISORS SRL sunt parteneri comerciali ai Societatii, astfel cum a fost definita mai sus
“Date cu caracter personal” Orice informație în legătură cu Utilizatorul care permite identificarea sa în mod direct sau indirect, incluzând, dar fără a se limita la nume, prenume, sex, data nașterii, adresa e-mail, număr de telefon mobil, dacă este căsătorit/ă, dacă are copii, vârsta copiilor etc. și care sunt furnizate de Utilizator cu scopul creării unui Cont pe Site, abonării la Newsletter, a transmiterii de opinii și sugestii, a publicării de materiale sau pentru orice alte scopuri.
 1. ACCESAREA SITE-ULUI
 • Utilizatorii pot accesa Site-ul pur și simplu pentru informare, în acest caz acceptând faptul că nu pot vizualiza toate zonele, existând zone în Site care necesită înregistrare Cont (de ex: salvare produse, colecții, evenimente)
 • La momentul înregistrarii Contului pe Site, Utilizatorul poate opta pentru:
 • comunicarea directă a ofertelor promoționale și noutăților centrului comercial (oferte comerciale, invitații la evenimente, oferte speciale ocazionate de anumite aniversări și alte tipuri de informări), prin intermediul e-mail, sms, notificare aplicație a-Ha!
 • creare cont în website în vederea primirii de conținut personalizat în funcție de profilul utilizatorului.
 1. ÎNCHEIEREA CONTRACTULUI
 • Înregistrarea și folosirea Site-ului constituie consimțământul expres și neechivoc al Utilizatorului cu privire la încheierea Contractului care include prezentele Termene și Condiții și Politica de confidențialitate.
 • Contractul dintre Societate și Utilizatorul care dorește crearea unui Cont pe Site se încheie numai dacă sunt urmați toți pașii enumerați mai jos:
 • Vârsta Utilizatorului este de minim 16 ani;
 • Utilizatorul accesează site-ul web shoppingcitysatumare.ro ;
 • Utilizatorul citește cu atenție prezentele Termene și Condiții, Nota de Informare privind Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal, disponibilă aici: Notă Informare și Politica de confidențialitate, disponibila aici: Politică Confidențialitate;
 • Utilizatorul își creează un Cont prin completarea și transmiterea informațiilor reale despre șine, menționate în formularul de înregistrare de pe Site;
 • Utilizatorul accesează pentru prima oară Contul sau folosind numele de utilizator și parola, care nu vor fi făcute cunoscute niciunei persoane.

În cazul în care numele de utilizator și parola au fost furate sau compromise, vă rugăm să notificați imediat Societatea prin transmiterea unui e-mail la adresa data.protection@nepirockcastle.com

Contractul va fi considerat ca fiind încheiat în momentul în care Utilizatorul primește o confirmare în acest sens de la Societate sub forma unui e-mail transmis la adresa menționată la momentul creării Contului menționat la punctul 3.2 litera d)., cu excepția situației în care Utilizatorul nu dorește crearea unui Cont pe Site, în acest caz contractul fiind considerat încheiat dacă sunt urmați pașii menționați la punctul 3.2 literele a) c).

Prin acceptarea prezentelor Termene și Condiții, Utilizatorul înțelege că orice alte angajamente ulterioare sau concomitente în legătura cu prezentele Termene și Condiții este înlocuită de prezentele Termene și Condiții. Prezentele Termene și Condiții nu creează drepturi pentru terțe persoane.

 

 1. DURATA ȘI ÎNCETAREA CONTRACTULUIContractul se consideră încheiat pentru o perioadă nedeterminată.

  Utilizatorul poate înceta folosirea Contului creat pe Site în orice moment, prin ștergerea Contului creat.

  Societatea își rezervă dreptul de a suspenda sau șterge imediat Contul creat de către un Utilizator în orice moment și fără notificare în cazul în care constată faptul că acesta nu respectă prevederile prezentelor Termene și Condiții sau ale altor politici publicate pe Site;

  Utilizatorul întelege că după încetarea Contractului să nu încerce să efectueze o nouă înregistrare de Cont pe Site, însă va putea folosi Site-ul numai în scop informativ, cu respectărea condițiilor de la punctul 3.2 literele a) c).

  În cazul în care Contractul va înceta, prevederile secțiunilor 5, 8, 11 și 12 vor rămâne aplicabile.

 

 1. PROPRIETATE INTELECTUALĂ
  Societatea respectă drepturile de proprietate intelectuală ale altora și solicită Utilizatorilor ca și aceștia să se conformeze oricăror drepturi de proprietate intelectuală deținute de Societate sau de terțe persoane.

  Conținutul și elementele grafice ale Site-ului, incluzând, dar fără a se limita la întregul conținut textual, surse tehnice ale tuturor serviciilor și facilităților prezente și viitoare, sunt deținute de Societate și/sau, după caz, de Partenerii comerciali ai Societății. Acestea sunt protejate prin drepturi de autor, drepturi asupra mărcilor și prin alte legi și tratate. Societatea nu își asumă răspunderea pentru veridicitatea drepturilor de proprietate intelectuală deținute de către Partenerii săi comerciali și care sunt utilizate pe Site ca urmare a acordului acestora din urmă. În situația în care conținutul site-ului face referire la Partenerii comerciali ai Societății, în concret fie la drepturi de proprietate intelectuală ale acestora, fie la activitățile comerciale pe care aceștia le desfășoară, respectiv campanii comerciale, produse și servicii, prețuri etc., Societatea nu poartă răspunderea asupra acurateții și legalității informațiilor unui astfel de conținut, care este pus la dispoziție în integralitate de către Partenerii comerciali, aceștia din urmă purtând întreaga răspundere legală cu privire la acest conținut.

  Prin folosirea anumitor instrumente specifice ale Site-ului, acolo unde este precizat, Utilizatorii își cedează, către Societate, drepturile de proprietate intelectuală incluzând, dar fără a se limita la textele publicate pe Site, fișierele încărcate pe Site.

  Utilizatorii au obligația de a respecta toate drepturile de proprietate intelectuală ale Societății precum și ale Partenerilor săi promovați pe Site, prevăzute de legislația în vigoare. Utilizatorilor le este interzis să folosească orice imagine, marcă sau semn aparținând Societății sau terțelor persoane, dacă nu au obținut în prealabil consimțământul scris al titularilor legali.

  Utilizatorii pot vizualiza, descărca și imprima pagini ale Site-ului numai pentru uzul personal, care face obiectul restricțiilor menționate mai jos sau în orice alte clauze din prezentele Termene și Condiții. Orice utilizare a conținutului pentru alte scopuri, decât scopul personal, poate fi efectuată numai cu obținerea in prealabil a consimțământului scris al Societății și prin indicarea sursei informației.

  În acest sens, Utilizatorilor le este interzis:

 • să republice materialele de pe Site (incluzând republicarea pe alte site-uri);
 • să vândă, închirieze sau sub-licențieze materialele de pe Site;
 • să prezinte orice materiale de pe Site în public;
 • să reproducă, duplice, copieze sau exploateze materialele de pe Site în scopuri comerciale;
 • să redistribuie materialele de pe Site, cu excepția conținutului specific sau făcut expres disponibil pentru redistribuire.

Aceste Termene și Condiții nu garantează Utilizatorilor niciun drept, titlu sau interes cu privire la Site, la conținutul deținut de alte persoane și publicat pe Site, la mărcile, semnele sau alte drepturi de proprietate intelectuală deținute de Societate.

Având în vedere faptul că Societatea dorește îmbunătățirea experienței Utilizatorilor pe Site, aceasta încurajează opiniile și sugestiile; totuși, Societatea poate folosi comentariile sau sugestiile fără niciun fel de obligație față de Utilizatori.

 1. UTILIZAREA SITE-ULUI

Utilizatorii nu au dreptul:

 • să acceseze și să utilizeze Site-ul în scopuri și prin mijloace care să constituie o utilizare abuzivă;
 • să folosească Site-ul într-o manieră sau să întreprindă vreo acțiune care cauzează sau poate cauza prejudicii Site-ului sau deteriorarea performanței, disponibilității sau accesibilității Site-ului;
 • să folosească Site-ul în orice manieră care este ilegală, frauduloasă sau prejudiciabilă sau în conexiune cu orice activitate ilegală, frauduloasă sau prejudiciabilă
 • să folosească Site-ul pentru a copia, stoca, găzdui, transmite, folosi, publica sau distribui orice materiale care conțin (sau sunt în conexiune) cu spyware, viruși de calculator, Trojan horse, viermi sau orice alte software-uri de virusare a calculatoarelor;
 • să conducă orice activități sistematice sau automate de colectare a datelor (incluzând, dar fără a se limita la extragerea și recoltarea datelor) cu privire sau în relație cu Site-ul, fără consimțământul prealabil și scris al Societății;
 • să folosească datele colectate de pe Site pentru orice activități directe sau indirecte de comercializare (marketing), incluzând, dar fără a se limita la e-mail marketing, SMS marketing, telemarketing și adresare directă prin poștă;
 • să folosească datele colectate de pe Site pentru a contacta persoane fizice, juridice sau alte persoane și entități.

 

 1. RENUNȚĂRI ȘI CESIUNI

Nicio situație în care Societatea nu acționează de îndată pentru realizarea unui drept al său nu va fi interpretată ca o renunțare la acel drept sau la realizarea acestuia.

Dacă o prevedere din prezentele Termene și Condiții se va dovedi nevalidă sau fără efect, celelalte prevederi nu vor fi afectate de aceasta, rămânând în vigoare și pe deplin valide, fiind interpretate în sensul cel mai extins permis de lege.

În cazul de mai sus, prevederea nevalidă sau fără efect va fi înlocuită printr-o alta, acceptabilă din punct de vedere legal, și care să producă efecte juridice cât mai apropiate de intenția Societății. Cele de mai sus se aplică și în cazul omisiunilor.

Utilizatorii nu își pot ceda parte sau totalitatea drepturilor, în temeiul prezentelor Termene și Condiții.

Societatea își poate ceda drepturile către oricare dintre subsidiarele sau filialele sale, ori către alte societăți din grupul NEPI Rockcastle, ori către orice succesor în drepturi asociat cu Site-ul .

 

 1. LIMITAREA RĂSPUNDERIISocietatea pune la dispoziție Site-ul CA ATARE, CU TOATE VICIILE și ASTFEL CUM ACESTA ESTE DISPONIBIL, fără vreo garanție expresă sau implicită. NEGĂM DE ASEMENEA ORICE GARANȚIE, INCLUSIV ORICE GARANȚII DE COMERCIALIZARE, CALITATE SATISFĂCĂTOARE, PRECIZIE PENTRU UN SCOP SAU NEVOIE SPECIALĂ. NU GARANTĂM CĂ REZULTATUL CARE POATE FI OBȚINUT DIN UTILIZAREA SITE-ULUI VA FI EFECTIV, SIGUR SAU PRECIS SAU CĂ VA ÎNTRUNI CERINȚELE UTILIZATORULUI.

  Societatea nu garantează că Site-ul va fi disponibil în mod constant sau disponibil.

  Dacă sunt necesare lucrări de întreținere și Site-ul nu este disponibil pentru motive de întreținere, Societatea va informa Utilizatorii la momentul accesării Site-ului.

  Societatea nu va fi răspunzătoare pentru căderi de internet/rețea și, în special, pentru căderi din cauza cărora Site-ul nu poate fi accesat ca urmare a unor dificultăți tehnice sau de altă natură care se regăsesc în afara sferei de influență a Societății, de ex. forța majoră, culpa terțelor persoane.

  Societatea nu răspunde pentru datele personale inexacte și/sau neadevărate furnizate de Utilizatori, în special pentru cele furnizate de minori, cu scopul de a crea aparența vârstei minime de 16 ani, în vederea creării unui Cont pe Site.

  Utilizatorul înțelege faptul că Societatea nu are control și nici obligația de a acționa cu privire la:

 • conținutul care este accesat de către Utilizator prin intermediul Site-ului;
 • efectul conținutului asupra Utilizatorului accesat prin intermediul Site-ului;
 • interpretarea sau utilizarea de către Utilizator a conținutului Site-ului;
 • acțiunile pe care le întreprinde Utilizatorul ca urmare a accesării conținutului Site-ului;
 • conținutul sau acuratețea, conformitatea cu dreptul de autor, legalitatea sau decența materialelor/informațiilor care se regăsesc pe link-urile care trimit către alte site-uri, de politica de confidențialitate și de regulamentul de termene și condițiile practicate de aceștia. Se recomandă consultarea în prealabil a termenilor legali și a celorlalte informații referitoare la colectarea informațiilor cu caracter personal. Normele expuse în acest text se aplică doar în cazul informațiilor colectate pe acest Site;
 • prejudiciile create de erorile, neacuratețea sau neactualizarea informațiilor publicate pe Site și care provin din surse externe;
 • prejudiciile create ca urmare a nefuncționării Site-ului precum și pentru cele rezultând din imposibilitatea de accesare a anumitor link-uri publicate pe Site.
 • Societatea nu își asumă răspunderea pentru nicio daună indirectă, specială, incidentală care rezultă din utilizarea, sau incapacitatea de a utiliza Site-ul.
 • Utilizatorul înțelege că produsele sau promoțiile comerciale promovate pe Site nu aparțin Societății, ci Partenerilor comerciali ai acesteia și că prețurile afișate sunt informative și pot suferi modificări neanunțate, pentru care Societatea nu își asumă răspunderea juridică. Prezentările afișate pe Site privind produsele, serviciile și promoțiile prezentate pe Site aparțin în exclusivitate Partenerilor comerciali care sunt răspunzatori pe deplin conform legii de informațiile furnizate.
 • Utilizatorul înțelege că Societatea nu răspunde de nicio pierdere, costuri, procese, pretenții, cheltuieli sau alte raspunderi, în cazul în care acestea sunt cauzate direct de nerespectarea prezentelor Termene și Condiții.
 • Utilizatorul înțelege că în cazul în care prețurile sau alte detalii referitoare la produse/promoții ale Partenerilor comerciali ai Societății au fost afișate greșit, Societatea își alocă dreptul de a modifica informațiile afișate pe Site, fără a i se putea atrage răspunderea.
 • Utilizatorul înțelege că imaginile sunt prezentate pe Site cu titlu de exemplu, iar produsele Partenerilor comerciali ai Societății, livrate, pot diferi în orice mod, atât ca imagine cât și datorită modificării caracteristicilor, design-ului, fără a putea atrage răspunderea Societății.
 • Societatea nu garantează utilizarea optimă a Site-ului decât prin utilizarea browserului Internet Explorer cel putin la nivelul versiunea 9, Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari.
 1. DECLARAȚIE PRIVIND DATELE CU CARACTER PERSONAL

In conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, modificata si completata (“Legea nr. 677/2001“), Societatea va colecta datele cu caracter personal ale Utilizatorilor, numai in scopuri comerciale (marketing direct), crearii Contului Utilizatorilor pe Site, asigurarii abonamentului Utilizatorilor la Newsletter, precum si in scopuri de comunicare.

Societatea se obliga sa respecte urmatoarele obligatii:

 • va actiona intocmai pentru realizarea scopului susmentionat;
 • va aplica masurile tehnice si organizatorice adecvate pentru protejarea datelor cu caracter personal impotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificarii, dezvaluirii sau accesului neautorizat, precum si impotriva oricarei alte forme de prelucrare ilegala.

Prin accesarea Site-ului, inregistrarea Contului si/sau abonarea la newsletter, Utilizatorul confirma si este de acord, in mod expres si neechivoc, ca Societatea sa prelucreze datele sale cu caracter personal pentru realizarea scopului de mai sus.

 • Societatea va prelucra datele cu caracter personal ale Utilizatorului pe intreaga perioada de timp necesara atingerii scopului de mai sus si chiar ulterior, in conformitate cu legislatia aplicabila.
 • In conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001, Utilizatorul are, in calitate de persoana vizata, urmatoarele drepturi:
 • dreptul de a obtine de la Societate, la cerere si in mod gratuit, dupa caz, confirmarea ca datele sale cu caracter personal sunt sau nu prelucrate de Societate, de alte societati din grupul NEPI ROCKCASTLE sau de Partenerii sai comerciali, rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor a caror prelucrare nu este conforma Legii 677/2001, in special a datelor incomplete sau inexacte, transformarea acestora in date anonime, precum si notificarea catre tertii carora le-au fost dezvaluite datele a oricarei operatiuni efectuate conform celor de mai sus;
 • dreptul de a se opune in orice moment, din motive intemeiate si legitime legate de situatia sa particulara, ca date care il vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare; in caz de opozitie justificata prelucrarea nu mai poate viza datele in cauza;
 • dreptul de a cere si de a obtine retragerea sau anularea oricarei decizii care produce efecte juridice in privinta sa, adoptata exclusiv pe baza unei prelucrari de date cu caracter personal, efectuata prin mijloace automate, destinata sa evalueze unele aspecte ale personalitatii Utilizatorului, precum competenta profesionala, credibilitatea, comportamentul ori alte asemenea aspecte sau reevaluarea oricarei alte decizii luate in privinta sa, care il afecteaza in mod semnificativ, daca decizia a fost adoptata exclusiv pe baza unei prelucrari de date astfel cum a fost descrisa anterior;
 • dreptul de a se adresa Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal si/sau justitiei pentru apararea drepturilor garantate de Legea nr. 677/2001.

Pentru exercitarea acestor drepturi, Utilizatorul se poate adresa cu o cerere scrisa, datata si semnata, in atentia Societatii. Refuzul de a furniza datele cu caracter personal necesare pentru realizarea scopului mentionat mai sus, precum si solicitarea ulterioara de stergere a datelor personale ale Utilizatorului implica stergerea din sistem a Contului Utilizatorului si/sau dezabonarea de la Newsletter si imposibilitatea de a primi informatii despre promotiile din centrele comerciale detinute de Societate si prezentate pe Site.

Daca unele dintre datele Utilizatorului sunt incorecte, acesta este rugat sa contacteze Societatea cat mai curand posibil.

 

 1. ÎNCĂLCAREA PREZENTELOR TERMENI ȘI CONDITII

Fara prejudicierea altor drepturi ale Societatii sub aceste Termene si Conditii, daca Utilizatorii incalca prezentele Termeni si Conditii in orice fel sau daca Societatea suspecteaza in mod rezonabil ca acestia au incalcat prezentele Termeni si Conditii, Societatea poate:

 • transmite Utilizatorilor una sau mai multe atentionari formale;
 • suspenda temporar accesul Utilizatorilor pe Site;
 • dezactiva Contul Utilizatorilor pe Site;
 • interzice in mod permanent accesul Utilizatorilor pe Site;
 • bloca accesul la Site al aparatelor tehnice care folosesc adresa de IP a Utilizatorului;
 • contacta unul sau pe toti furnizorii de servicii de internet ai Utilizatorului pentru a le solicita blocarea accesului Utilizatorului pe Site;
 • initia actiuni legale impotriva Utilizatorilor, fie pentru incalcarea Contractului sau altele asemenea.
 • In cazul in care Societatea suspenda, interzice sau blocheaza accesul Utilizatorului la Site sau la o parte din Site, Utilizatorul nu trebuie sa intreprinda nicio actiune care sa impiedice o asemenea suspendare, interdictie sau blocare.

 

 1. DREPT APLICABIL ȘI INSTANȚA COMPETENTĂ

Aceste Termeni si Conditii sunt guvernate si interpretate in conformitate cu dreptul roman.

Se va incerca in prealabil rezolvarea oricarei dispute in legatura cu prezentele Termeni si Conditii, pe cale amiabila in termen de 15 zile lucratoare de la data sesizarii in scris a problemelor, de catre Utilizator. In cazul in care partile nu ajung la un acord cu privire la disputa, aceasta va fi adresata spre solutionare instantei romane competente.

Consumatorii nu pot renunta la drepturile lor conferite de lege. Orice clauze contractuale care inlatura sau limiteaza drepturile conferite de lege consumatorilor nu vor produce efecte cu privire la acestia.

 

 1. PREVEDERI DIVERSE

Societatea isi rezerva dreptul de a modifica / completa prezentele Termeni si Conditii in orice moment, care vor fi publicate pe Site.

In cazul in care o modificare/completare aduce atingere drepturilor Utilizatorului, Societatea il va notifica prin transmiterea unui mesaj la adresa de e-mail asociata Contului.

Prin continuarea folosirii Site-ului ulterior intrarii in vigoare a unor modificari/completari, Utilizatorul este de acord sa le respecte.

Utilizatorul este sfatuit sa verifice periodic prezentele Termene si Conditii.

IN CAZUL IN CARE UTILIZATORUL NU DORESTE SA ACCEPTE PREZENTELE TERMENE SI CONDITII, INCLUSIV MODIFICARILE/COMPLETARILE ACESTORA, TREBUIE SA INCETEZE SA MAI FOLOSEASCA SITE-UL.

Utilizatorii ne pot contacta:

 • prin posta: Bucuresti, Strada Barbu Vacarescu nr. 301-311, Et. 3, Birou nr. 5, Sector 2, Romania;
 • prin telefon:
 • prin e-mail: office@shoppingcitysatumare.ro
 • Societatea informeaza, prin prezenta, Utilizatorul ca va desfasura activitati de marketing si va transmite informatii de marketing Utilizatorului, ca urmare a exprimarii consimtamantului prin bifarea casutei de mai jos.
 • Utilizatorul este expres de acord cu primirea informatiilor de marketing din partea Societatii.
 • Utilizatorul este expres de acord cu prezentele Termeni si Conditii si Politica de confidentialitate.

Preferinte

Societati grup Nepi Rockcastle

Societatile care fac parte din grupul NEPI Rockcastle sunt:

 • Mega Mall – Mega Mall Bucuresti S.R.L., societate de drept roman, cu sediul social in Calea Floreasca nr. 169A, Floreasca 169, Cladirea A, etajul 5, sectiunea A5.1, biroul nr. 07, Sector 1, Bucuresti, Romania, inregistrata sub nr. J40/2353/2007, avand CUI RO 20986980, Cont IBAN: RO16 RZBR 0000 0600 1024 4372 (Raiffeisen Bank)
 • Promenada Mall – Promenada Mall Bucuresti S.R.L., societate de drept roman, cu sediul social in Calea Floreasca nr. 169A, Floreasca 169, Cladirea A, etajul 5, sectiunea A5.1, biroul nr. 43, Sector 1, Bucuresti, Romania, inregistrata sub nr. J40/16862/2005, avand CUI RO 18020418, Conturi IBAN: RO22 RZBR 0000 0600 15303493 (Raiffeisen Bank)
 • Shopping City Piatra Neamt – Shopping City Piatra Neamt S.R.L., societate de drept roman, cu sediul social in Calea Floreasca nr. 169A, Floreasca 169, Cladirea A, etajul 5, sectiunea A5.1, biroul nr. 34, Sector 1, Bucuresti, Romania, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/795/2014, avand CUI RO 32704667, parte a grupului NEPI Rockcastle.
 • City Park Mall – Constanta Shopping City S.R.L societate de drept roman, cu sediul social in Calea Floreasca nr. 169A, Floreasca 169, Cladirea A, etajul 5, sectiunea A5.1, biroul nr. 19, Sector 1, Bucuresti, Romania, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/3523/18.03.2013, avand CUI RO 31377664, Cont IBAN: RO69 RZBR 0000 0600 1747 6223 (Raiffeisen Bank)
 • Shopping City Sibiu – NRE Sibiu Shopping City S.R.L., societate de drept roman, cu sediul social in Calea Floreasca nr. 169A, Floreasca 169, Cladirea A, etajul 5, sectiunea A5.1, biroul nr. 50, Sector 1, Bucuresti, Romania, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/1471/2007, CUI RO 20795661, Cont IBAN: RO89 RZBR 0000 0600 1873 4632 (Raiffeisen Bank)
 • Shopping City Sibiu – Sibiu Shopping City 2 S.R.L societate de drept roman, cu sediul social in Calea Floreasca nr. 169A, Floreasca 169, Cladirea A, etajul 5, sectiunea A5.1, biroul nr. 51, Sector 1, Bucuresti, Romania, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/8220/2008, avand CUI RO 18129009, Cont IBAN: RO69 RZBR 0000 0600 1873 4597 (Raiffeisen Bank)
 • Shopping City Timisoara – Shopping City Timisoara S.R.L., societate de drept roman, cu sediul social in Calea Floreasca nr. 169A, Floreasca 169, Cladirea A, etajul 5, sectiunea A5.1, biroul nr. 21, Sector 1, Bucuresti, Romania, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/7313/2012, avand CUI RO 30356345, Cont IBAN: RO21RZBR0000060017487175 (Raiffeisen Bank)
 • Ploiesti Shopping City – Ploiesti Shopping City S.R.L., societate de drept roman, cu sediul social in Bucuresti, str. Barbu Vacarescu, nr. 301-311, etaj 3, biroul nr. 28, sector 2, Romania, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/19095/2008, avand CUI: RO24725278, Cont IBAN: RON: RO12 RZBR 0000 0600 1321 5360 (Raiffeisen Bank)
 • Braila Mall – Braila Promenada Mall S.R.L., societate de drept roman, cu sediul social in Calea Floreasca nr. 169A, Floreasca 169, Cladirea A, etajul 5, sectiunea A5.1, biroul nr. 01, Sector 1, Bucuresti, Romania, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/9154/2008, avand CUI RO 18762336, Cont IBAN: RO09 INGB 0001 0081 7775 8910 (ING Bank)
 • Shopping City Galati – Galati Shopping City S.R.L., societate de drept roman, cu sediul social in Calea Floreasca nr. 169A, Floreasca 169, Cladirea A, etajul 5, sectiunea A5.1, biroul nr. 23, Sector 1, Bucuresti, Romania, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/7279/2012, avand CUI RO 30356000, Cont: RO70 UGBI 0000 6520 0172 1RON (Garanti Bank – sucursala Paris)
 • Severin Shopping Center – Severin Shopping Center S.R.L., societate de drept roman, cu sediul social in Calea Floreasca nr. 169A, Floreasca 169, Cladirea A, etajul 5, sectiunea A5.1, biroul nr. 26, Sector 1, Bucuresti, Romania, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/12452/2012, avand CUI RO 30831966, Cont IBAN: RO85 UGBI 0000 6520 0248 7RON (Garanti Bank)
 • Shopping City Deva – Deva Shopping City S.R.L societate de drept roman, cu sediul social in Calea Floreasca nr. 169A, Floreasca 169, Cladirea A, etajul 5, sectiunea A5.1, biroul nr. 13, Sector 1, Bucuresti, Romania, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/14123/2013, avand CUI RO17784816, Cont IBAN: RO26 RZBR 0000 0600 1654 5506 (Raiffeisen Bank S.A. – Agentia Bucuresti Sector 1)
 • Shopping City Targu Jiu – Targu Jiu Development S.R.L., societate de drept roman, cu sediul social in Calea Floreasca nr. 169A, Floreasca 169, Cladirea A, etajul 5, sectiunea A5.1, biroul nr. 29, Sector 1, Bucuresti, Romania, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/12446/2012, avand CUI RO 30832015, Conturi IBAN: RO03BACX0000000818346001 (Unicredit Bank), RO46 RZBR 0000
  0600 1747 2660 (Raiffeisen Bank)
 • Vulcan Value Centre – Vulcan Value Centre S.R.L., societate de drept roman, cu sediul social in Calea Floreasca nr. 169A, Floreasca 169, Cladirea A, etajul 5, sectiunea A5.1, biroul nr. 33, Sector 1, Bucuresti, Romania, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/496/19.01.2012, avand CUI RO 29563533, Cont IBAN: RO47 BACX 0000 0007 4865 1000 (Unicredit Tiriac Bank)
 • Shopping City Buzau –  Shopping City Buzău Buzau S.R.L. societate de drept roman, cu sediul social in Calea Floreasca nr. 169A, Floreasca 169, Cladirea A, etajul 5, sectiunea A5.1, biroul nr. 25, Sector 1, Bucuresti, Romania, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/12424/2012, avand CUI RO 30831176, conturi IBAN: RO18BACX0000000818337001 (Unicredit Bank), RO83RZBR0000060017487320 (Raiffeisen Bank)
 • Shopping City Ramnicu Valcea – Ramnicu Valcea Shopping City S.R.L., societate de drept roman, cu sediul social in Calea Floreasca nr. 169A, Floreasca 169, Cladirea A, etajul 5, sectiunea A5.1, biroul nr. 42, Sector 1, Bucuresti, Romania, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/9748/2014, avand CUI RO 33499200, Cont IBAN: RO80 RZBR 0000 0600 1826 4053 (Raiffeisen Bank)
 • Pitesti Retail Park – Retail Park Pitesti SRL, societate de drept roman, cu sediul social in  Calea Floreasca nr. 169A, Floreasca 169, Cladirea A, etajul 5, sectiunea A5.1, biroul nr. 05, Sector 1, Bucuresti, Romania
 • Shopping City Satu Mare – Satu Mare Shopping City SRL, o societate de drept român, cu sediul social în București, Calea Floreasca, Nr. 169A, Floreasca 169, Clădirea A, etajul 5, secțiunea A5.1, biroul nr. 35, Sector 1, înregistrată la Registrul Comerțului sub Nr. J40/894/27.01.2014, CUI RO 32709931

Aceasta lista a fost actualizata la data de 26.08.2019

Informare prelucrare date

A személyes adatok feldolgozására vonatkozó tájékoztató. A-HA alkalmazás és a weboldalon létrehozott felhasználói fiók

Amikor úgy dönt, hogy letölti az A-HA! alkalmazást („Alkalmazás”), vagy felhasználói fiókot hoz létre a Shopping City Satu Mare weboldalán („Fiók”), bizonyos személyes adatait a Shopping City Satu Mare fel fogja dolgozni. Erre elsősorban azért van szükség, hogy biztosítani tudjuk az Ön számára a kért szolgáltatást, másrészt, hogy Ön hozzáférhessen az alkalmazáshoz valamint a weboldalon létrehozott felhasználói fiókhoz.

A személyes adatok feldolgozását szabályozó törvényes keretet a 679/2016. számú Általános Adatvédelmi Szabályzat („GDPR”) biztosítja, amely az Európai Unió területén alkalmazandó. A jelen tájékoztató pedig követi a GDPR-ben előirányzottakat.

Melyek a szamélyes adatok feldolgozásában részt vevő entitások?

A személyes adatokat elsősorban a Satu Mare Shopping City S.R.L. („Shopping City Satu Mare”) dolgozza fel, amely romániai illetőségű jogi személy, székhelye Bukarest, Calea Floreasca 169A szám, Floreasca 169, A épület, 5. emelet, A5.1 szakasz, 35. sz. iroda, 1. kerület, Bukarest, Románia, cégjegyzékszám: J40/894/27.01.2014, adószáma RO 32709931. A Shopping City Satu Mare személyesadat-kezelőként működik.

Figyelembe véve, hogy a Shopping City Satu Mare a Nepi Rockastle társaságcsoport („Csoport”) tagja, a felhasználók személyes adatait az alábbi célokkal a Csoport más társaságai is fel fogják dolgozni akkor, ha ennek szükségességét (Shopping City Satu Mare vagy a csoport más társaságai) megfelelő módon tudjuk indokolni, vagy ha előzetesen megszereztük az Ön beleegyezését. A Csoport társaságainak listája az alábbi címen található meg:
https://shoppingcitysatumare.ro/societati-grup-nepi-rockcastle/

Továbbá, a személyes adatokat további harmadik személyek („Partnerek”) is fel fogják használni. Harmadik félnek tekinthetők az olyan Partnerek, akiket a Shopping City Satu Mare a felhasználóval való viszonya keretében reklámoz közvetlen marketing tevékenység révén, és ezek általában a Shopping City Satu Mare bérlői. A partnereknek nincs hozzáférésük az Ön személyes adataihoz, kivételt képeznek azok az esetek, amikor a Shopping City Satu Mare előzetesen már megszerezte az Ön ezirányú beleegyezését. A Partnerek listáját négyhavonta frissítjük. A lista itt érhető el:
https://shoppingcitysatumare.ro/continut-parteneri/

Milyen típusú adatokat dolgozunk fel?

A Shopping City Satu Mare feldolgozza a felhasználó azonosító és kapcsolattartási adatait (pl. név, családnév, e-mail cím, telefonszám), ugyanakkor a minimális életkort is (azaz a felhasználóknak legalább 16 évesnek kell lenniük). Erre azért van szükség, hogy hozzáférést biztosíthassunk az A-HA! alkalmazásban, vagy a weboldalon létrehozott felhasználói fiókhoz. Abban az esetben, ha csatlakozik az Alkalmazáshoz vagy bejelentkezik a Felhasználói fiókjába a Facebookon keresztül, miután megszereztük ezirányú beleegyezését, minden fenti adatot feldolgozunk (kivéve a telefonszámot), beleértve a Facebook-hálózat által kiadott egyén azonosító számot is.

Ahhoz, hogy személyre szabott tartalmat közvetíthessünk Önnek az Alkalmazáson vagy a Felhasználói fiókon keresztül, valamint ahhoz, hogy személyre szabott ajánlatokról és árkedvezményekről tájékoztathassuk felhasználóinkat, a következő adattípusok feldolgozása szükséges: nem, születési dátum, város és negyed, családi állapot, hogy vannak-e gyerekeid, vagy nincsenek, a gyerekek száma és kora. Ugyancsak azért, hogy személyre szabott tartalmat kaphasson, számos információt kérünk Öntől az érdeklődési körére vonatkozóan. Így, a következőkről kaphat tájékoztatást: házi kedvencek, gyerekeknek szóló ajánlatok és játszóházak, dekorációk és konyhai eszközök, események és szórakozás, könyvesbolt és sajtó, éttermek és kávézók, egészség és szépség, szolgáltatások és mindennapi bevásárlás, shopping és divat, sport és technológia. Ezen felül, ugyancsak hasonló célokkal fogjuk feldolgozni az Ön által felkeresett üzletek nevét is, továbbá azt, hogy bizonyos termékeket megjelölt kedvencnek, vagy hogy több eseményt is megjelölt, amelyeken részt szeretne venni, valamint azt is, hogy milyen gyakran látogatja meg a weboldalunkat, lépik be a felhasználói fiókba, illetve az Alkalmazásba.

Amennyiben az Alkalmazás keretében pontszerzés céljából beszkenneli a nálunk kapott vásárlási bizonylatokat, hogy a pontszerzést biztosítani tudjuk, fel fogjuk dolgozni azokat az adatokat is, amelyek arra vonatkoznak, hogy mely üzletekben vásárolt, a vásárlási bizonylatok számát/üzlet, valamint a bizonylatokon szereplő pénzösszeget is. Ugyancsak azért, hogy felhasználóink számára ezt a funkciót biztosítani tudjuk, szükséges lesz, hogy az információkat tároljuk, valamint olyan információkat szerezzük, amelyeket a telefonjukban tárolnak – vagyis, szükségünk van arra, hogy Ön a számunkra hozzáférést engedélyezzen a telefon kamerája által generált adatokhoz, valamint a fényképekhez is. Így, amikor majd szeretne bizonylatokat szkennelni, kérni fogjuk a hozzájárulását, hogy hozzáférjünk a kamerához, valamint a fényképekhez. Amennyiben ezt a hozzájárulást megtagadja, nem fogjuk tudni biztosítani a vásárlásibizonylat-szkennelési funkciót.

Ahhoz, hogy használható legyen az Alkalmazás „Közelben” funkció, szükséges, hogy kapcsolatot hozzunk létre az Ön telefonja és a Shopping City Satu Mare területén elhelyezett detektorkészülék között (pl. olyan kis készülékek, amelyek egyéni kódokat hoznak létre, amelyeket a telefon képes befogadni, és amelyek az adatfogadás pillanatában üzenetek küldését generálják az Alkalmazáson át). Így, amikor aktiválja a bluetooth rendszert a telefonjában, és a Shopping City Satu Mare területén egy ilyen beacon hatótávjában tartózkodik, mi feldolgozzuk a telefon és a beacon közti kapcsolathoz tartozó egyéni kódot, valamint azt a pillanatot is, amikor elhalad a beacon mellett. Ezen felül, annak érdekében, hogy a földrajzi helyzetének megfelelő, személyre szabott üzeneteket küldhessünk, feldolgozzuk a földrajzi helyzetére vonatkozó adatokat is (azaz a felhasználó földrajzi lokalizálási adatait, amelyek szélesség és hosszúság típusú koordináta jellegűek).

A weboldal esetében tároljuk az Ön IP címét is, ezt azonban nem dolgozzuk fel, és nem is használjuk fel utólag semmilyen célból.

Ezen felül, amikor a Felhasználói fiókot a weboldalunkról nyitja meg, vagy az Alkalmazást használja, a Shopping City Satu Mare begyűjti a sütimodulokban vagy más hasonló technikai eszközökben tárolt információkat is (pl. kis méretű szövegfájlok, amelyeket a számítógép, telefon, tablet vagy más mobileszköz tárol, és amelyek az Ön tevékenységével kapcsolatos információkat tartalmaznak az illető oldalakon/alkalmazásokban – például – megnyitott aloldalak, egy oldalon eltöltött idő stb). Sütimodulokat azért használunk, hogy segíthessünk abban, hogy a weboldalunk által kínált szolgáltatásokat minél könnyebben és hatékonyabban elérhetők legyenek, valamint, hogy a Felhasználói fiók/Alkalmazás szolgáltatásait biztosítani, védeni és javítani tudjuk (vagyis ezek segítségével képesek vagyunk felismerni Önt, és így a következő belépéskor személyre szabott tartalmat tudunk kínálni Önnek a reklámok testreszabásával vagy mérésével, amivel a lehető legbiztonságosabb és egyre könnyebben elérhető felhasználói élményt biztosíthatunk. A sütikre vonatkozó további tájékoztatást a Sütihasználati irányelvekben található, amely itt érhető el: https://shoppingcitysatumare.ro/hu/politica-cookies

Milyen célokból használjuk fel a fenti adatokat, és mi erre a mi törvényes alapunk?

A fentiekben leírt személyes adatokat az alábbi célokból használjuk fel:

 1. a felhasználó azonosítása annak érdekében, hogy hozzáférést biztosíthassunk számára az Alkalmazásban és a fiókban, valamint, hogy biztosíthassuk számára az Alkalmazás és Felhasználói fiók nyújtotta szolgáltatásokat (vagyis az Alkalmazás/Felhasználói fiók funkcióinak használatát),
 2. hogy kommunikációs eszközök által megkereshessük Önt azzal a céllal, hogy tudomására hozzunk néhány, az Alkalmazással / Felhasználói fiókkal kapcsolatos információt (reklámjelleg nélkül, olyan információkról lévén szó, amelyek az Alkalmazás / Felhasználói fiók beállításaival kapcsolatosak),
 3. a felhasználóval kapcsolatos profil létrehozása és elemzése azzal a céllal, hogy érdeklődési körének megfelelő, testreszabott tartalmakat nyújthassunk számára, valamint, hogy javíthassunk az Alkalmazásban / Felhasználói fiókban felkínált szolgáltatásaink minőségén,
 4. közvetlen reklámüzenetek küldése azon kommunikációs eszközök révén, amelyekre vonatkozóan beleegyezését adta a felhasználó az Alkalmazás letöltésekor / a Felhasználói fiók létrehozásakor; az üzenetek a Shopping City Satu Mare, a Csoport és a Partnerek tevékenységeinek, ajánlatainak és termékeinek népszerűsítéséről szólnak; a reklám célú üzenetek küldése történhet mind a profilok létrehozásának és elemzésének következményeként, mind pedig ezektől függetlenül,
 5. általános jellegű reklámtevékenységek, a ügyfélkör bizalmának növelésére vonatkozó tevékenységek (fidelizálás), valamint a közvéleménykutatás jellegű tevékenységek elvégzése,
 6. annak biztosítása, hogy az Alkalmazás funkciói megfelelően használhatók legyenek (pl. abban az értelemben, ha a vásárlási bizonylat szkennelése nem megfelelő (pl. ugyanaz a bizonylat, olyan bizonylat, amely nem az Öné stb.) az Alkalmazás nem érvényesíti, és a szkennelési funkció blokkolva lesz),
 7. gazdasági, pénzügyi és/vagy adminisztratív nyilvántartási tevékenység a Shopping City Satu Mare keretében,
 8. a tevékenységek központosítása és egy belső adatbázis fenntartása, amelyben az Önre vonatkozó információk tárolása történik annak érdekében, hogy a Shopping City Satu Mare tevékenységeihez felhasználhassa azokat (az adatok felhasználásához szükséges azok feldolgozása a kereskedelmi tevékenység keretében a Shopping City Satu Mare belső alkalmazásain keresztül),
 9. belső elemzések elvégzése (beleértve a statisztikai elemzéseket, jelentéseket) a kliensportfóliók vonatkozásában, annak érdekében, hogy a szolgáltatásokat javítani és bővíteni lehessen, ugyanakkor elemzések és piackutatások elvégzése, melynek célja, hogy a Shopping Center Satu Mare, a Csoport és a Partnerek szolgáltatásai javulhassanak és bővülhessenek.
 10. azon nézetkülönbségek, vizsgálatok vagy bármely más beadványok/bejelentések archiválása, megoldása, amelyekben a Shopping Center Satu Mare félként vesz részt, valamint a Shopping Center Satu Mare folyamatainak kockázatellenőrzése, továbbá audit vagy belső vizsgálat elvégzése a Shopping Center Satu Mare keretében,
 11. Magas szintű biztonság biztosítása mind az informatikai rendszerek (pl. alkalmazások, hálózat, infrastruktúra, weboldal), mind pedig a fizikai helyiségek területén,
 12. Ügyféltámogató szolgáltatás biztosítása az Ön számára, amikor arra szüksége van,
 13. A beleegyezés dokumentálása.

A fenti adatokat vagy azért dolgozzuk fel, mert ezek szükségesek egy olyan szerződés teljesítéséhez, amelyet Ön aláírt (pl. az Alkalmazásnak/Felhasználói fióknak megfelelő szolgáltatások biztosítása), vagy pedig azért, mert már megkaptuk az Ön részéről az ezirányú beleegyezést (pl. közvetlen marketing célú üzenetek küldése, hozzáférés a földrajzi helyzetéhez, hozzáférés a telefon kamerája által generált adatokhoz). Ezen felül, törvényes érdekeink elérése érdekében (pl. a fenti e) és k) pontokban említett tevékenységek) azon személyes adatoknak egy részét is feldolgozzuk, amelyeket a felhasználó maga ad meg, illetve törvényes kötelezettség alapján is végzünk adatfeldolgozást (pl. jogviták megoldása, bejelentések kezelése, auditáló tevékenység, a beleegyezés dokumentálása stb).

A mi törvényes érdekeltségünk általában azokra a tevékenységekre korlátozódik, amely azért szükséges, hogy az Önnel való kapcsolattartást adminisztráljuk, hogy biztosíthassuk a szolgáltatások megfelelőségét, megismerjük a piacot, továbbá a stratégiai fejlesztéshez, az ajánlott szolgáltatások bővítéséhez és fejlesztéséhez, illetve a rendszereink biztonságának eléréséhez.

A kötelezőként megjelölt mezők által bekért személyes adatok (pl. név, családnév, e-mail cím, telefonszám, földrajzi helyzetre vonatkozó adatok) feldolgozása ahhoz szükséges, hogy egyáltalán biztosítani tudjuk az Alkalmazás és a Felhasználói fiók szolgáltatásainak elérését. Ennek megfelelően a felhasználó köteles vagy a Shopping City Satu Mare-val megosztani ezeket a személyes adatokat, mivel ezek szükségesek az Alkalmazás és a Felhasználói fiók nyújtotta funkciók működéséhez. Amennyiben Ön elutasítja ezen adatok megadását, úgy a Shopping Center Satu Mare nem fogja tudni biztosítani az Alkalmazás és a Felhasználói fiók funkcióit.

Kinek adjuk át a személyes adatokat?

 1. IT-szolgáltatók (pl. szoftverkarbantartás és -fejlesztés, weboldal-karbantartás és -fejlesztés),
 2. Piackutató szolgáltatók, marketingkommunikációs szolgáltatók, adatforgalom-elemző szolgáltatók, az online eszközök felhasználóinak viselkedését elemző szolgáltatók, különböző marketingtevékenységet folytató szolgáltatók, a közösségi médián keresztüli marketingtevékenységet folytató szolgáltatók, marketingtartalmakat létrehozó szolgáltatók,
 3. Bírósági szervek, közintézmények, központi és helyi közhatóságok által benyújtott kifejezett és megindokolt kérelem vagy valamilyen törvényi kötelezettség nyomán,
 4. a Csoport Társaságai számára,
 5. a Shopping City Satu Mare területének ügyvezetője számára.

Mennyi ideig tároljuk a személyes adatokat?

A személyes adatokat a Shopping City Satu Mare attól a pillanattól kezdi tárolni, amikor Ön úgy dönt, hogy letölti az Alkalmazást vagy létrehozza a Felhasználói fiókot a weboldalon, és a tárolás egész addig tart, amíg nem törli a fiókot és/vagy az Alkalmazást. Miután úgy dönt, hogy törli a fiókját, az adatait a Shopping City Satu Mare még 3 évig fogja tárolni azon jogos érdekének védelmében, hogy hozzá tudjon férni az adatpkhoz, és a megfelelő dokumentációt biztosítani tudja majd ha a bíróság részéről érkezik ilyen irányú kérelem, vagy bármilyen reklamáció, illetve ha ezekhez kapcsolódó vizsgálat van folyamatban.

Ami a személyes adatok közvetlen marketing célokkal történő felhasználását illeti, ezeket a Shopping City Satu Mare a beleegyezés megadásától annak visszavonásáig fogja tárolni. Miután Ön a beleegyezés visszavonása mellett dönt, adatait a Shopping City Satu Mare további 3 évig fogja tárolni azon törvényes érdekében érvényesítése érdekében, hogy azokhoz bírósági kérésre, továbbá folyamatban levő reklamáció, vizsgálat miatt hozzá férhessen (de ezek az adatok már nem kerülnek felhasználásra marketinganyagok küldése céljából).

A felhasználó személyes adatokkal kapcsolatos jogai

Az Alkalmazás vagy a Felhasználói fiók használói minőségében, a Shopping City Satu Mare által feldolgozott személyes adatokkal kapcsolatban Önt a következő jogok illetik meg, amelyek külön-külön, vagy együttesen is érvényesíthetők:

 1. Hozzáférés joga – Ön visszajelzést kérhet annak vonatkozásában, hogy a Shopping City Satu Mare feldolgozta-e a személyes adataidat, vagy sem, és ha igen, akkor Ön kérheti az ezekhez való hozzáférést, valamint bizonyos, az adatokhoz kapcsolódó információkat is igényelhet. Az e tekintetben benyújtott kérelemre a Shopping City Satu Mare egy másolatot fog kiállítani az Ön feldolgozott személyes adatairól. A további másolatok díjkötelesek, ennek értékét a Shopping City Satu Mare-t terhelő valós költség fogja meghatározni,
 2. Helyesbítés joga – elérheti a pontatlanul rögzített személyes adatok helyesbítését, valamint a nem teljes adatok kiegészítését, akár további adatok közlése révén is.

Hasonlóképpen, bármikor módosíthatja az adatait a „Saját felhasználó” majd a „Fiók beállításai” megnyitásával, ahol hozzáférhet a saját személyes adataihoz.

 1. A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”) – a törvény által kifejezett módon szabályozott helyzetekben a Shopping City Satu Mare részéről kérheti, hogy az az Ön személyes adatait törölje. Eszerint, személyes adatai törlését kérheti, ha:
 • az adatok már nem szükségesek azon okokból, amelyek miatt eredetileg gyűjtötték őket;
 • Ön visszavonja azt a beleegyezést, amelyre az adatfeldolgozás alapul;
 • a tiltakozás jogának értelmében Ön ellenzi a feldolgozást;
 • a személyes adatok feldolgozása törvénytelen;
 • az adatokat olyan törvényes kötelezettségek miatt kell törölni, amelyeket a Shopping City Satu Mare köteles tiszteletben tartani.
 1. Az adatkezelés korlátozásához való jog – bizonyos, jogilag kifejezetten szabályozott helyzetekben Ön kérheti a személyes adatok kezelésének korlátozását, az alábbiak szerint:
 • Ön kétségbe vonja az adatok pontosságát arra az időszakra nézve, amelyben a Shopping City Satu Mare ellenőrzi az adatok pontosságát;
 • a feldolgozás törvénytelen, és Ön nem ért egyet az adatok törlésével;
 • ha Önnek szüksége van ezekre valamilyen jogának bíróságon való érvényesítésében, gyakorlásában vagy védelmében, a Shopping City Satu Mare-nak pedig már nincs szüksége ezekre az adatokra;
 • ellenezte a személyesadat-feldolgozást, arra az időszakra vonatkozóan, amelyben ellenőriztük, hogy törvényes érdekünk felülmúlja-e a te érdekeiet, jogait és szabadságjogait.

Ezekben a helyzetekben, a tárolás kivételével, az Ön adatai nem kerülnek feldolgozásara.

 1. A személyes adatok feldolgozásával szembeni kifogás joga – sajátos helyzetéből fakadó okok alapján bármelyik pillanatban kifogással élhet az olyan feldolgozással szemben (beleértve a profilkészítéseket is), amely a Shopping City Satu Mare törvényes érdekein alapszik vagy, esetenként, a Shopping City Satu Mare által teljesített olyan kötelezettségeken, amelyekkel közügyeket szolgál, vagy ha az adatfeldolgozást a Shopping City Satu Mare közhatóság megbízására végzi.

Az elektronikus kommunikációs csatornákon küldött promóciós anyagok röviden ismertetik mindazokat az információkat, amelyek arra a lehetőségedre vonatkoznak, hogy Ön kifogással éljen a személyes adatok feldolgozásával kapcsolatban közvetlen marketingcélokból. Abban az esetben, ha Ön elutasítja a személyes adatok közvetlen marketing célból történő feldolgozását, személyes adatai már nem lesznek felhasználva ilyen célokból.

A Shopping City Satu Mare által, közvetlen marketing célból történő adatfeldolgozással szembeni elutasítási jog akkor elérhető, ha a személyes adatok feldolgozása közvetlen marketing célból történik és (i) a Shopping City Satu Mare törvényes érdekén, vagy (ii) a Shopping City Satu Mareval fennálló szerződéses viszonyon alapul, és olyan termékekre vonatkozik, amelyek hasonlóak a már szerződésbe foglaltakkal, és nem alapszik az átnyújtott beleegyezésen.

 1. Adathordozhatósághoz való jog – személyes adatait strukturált, olvasható formában is megkaphatja, és kérheti az adatok továbbítását egy másik adatkezelőhöz. Ez a jog kizárólag a Shopping City Satu Mare részére közvetlenül átadott személyes adatokra vonatkozik, és csak akkor, ha a személyes adatok feldolgozása automatizált módon történik, és jogilag egy szerződés teljesítésén vagy a személy beleegyezésén alapul,
 2. Panasztételhez való jog – jogában áll panaszt tenni az ellen az eljárás ellen, ahogyan a Shopping City Satu Mare a személyes adatait feldolgozza. A panaszokat A Személyes Adatok Feldolgozását Felügyelő Hatósághoz kell benyújtani („ANSPDCP”),
 3. A beleegyezés visszavonásának joga – amennyiben a Shopping City Satu Mare a személyes adatait beleegyezés alapján dolgozza fel, Önnek jogában áll bármikor visszavonni ezt a beleegyezést. A beleegyezés visszavonása csak a jövőre vonatkozóan lép hatályba, az addig megtörtént adatfeldolgozás továbbra is érvényben marad. Ilyen esetre példa az is, hogy jogában áll visszavonni azt a beleegyezést, amelynek alapján közvetlen marketing célú üzeneteket kap.

Így, lehetősége van visszavonni azt a beleegyezést, amelynek alapján a Shopping City Satu Mare közvetlen marketing célú üzenetek küld. Ezt az alábbi módok valamelyikén teheti meg:

 • az A-HA! Alkalmazás „Fiókbeállítások” részlegének megnyitásával, Felhasználói fiók,
 • SMS küldése / link megnyitása útján, az SMS-ben / e-mailben kapott instrukciók alapján,
 • A Shopping City Satu Mare-val való kapcsolatba lépés útján, az alábbiakban bemutatott kommunikációs csatornák egyikén (pl. postai úton, e-mailben).
 1. A szolgáltatások nyújtásához használt automatizált döntésekhez kapcsolódó további jogok – amennyiben a Shopping City Satu Mare automatikus döntéseket hoz az Ön személyes adataival kapcsolatban, és ezek a döntések Önre jelentős hatással vannak, lehetősége nyílik (a) emberi közbelépést igényelni erre a feldolgozásra vonatkozóan, (b) kifejezni álláspontját ezen feldolgozással kapcsolatban, (c) magyarázatokat kapni a meghozott döntésekről és (d) fellebbezni az illető döntés ellen.

Ezek a jogok (kivéve az ANSPDCP-hez való fordulás joga, amely az illető hatóság által előirányzott módon gyakorolható (erről további tájékoztatás a www.dataprotection.ro weboldalon található) bármikor érvényesíthetők külön-külön vagy együttesen is levél/üzenet küldése által az alábbi módok egyikén:

– Postai úton az alábbi postacímre: Calea Floreasca, 169A sz., Floreasca 169, A épület, 5. emelet, 1. kerület, Bukarest, Románia; (a NEPI Rockcastle figyelmébe);

– E-mailben, az alábbi e-mail címre: Data.Protection@nepirockcastle.com;

Ezen felül, a Csoport szintjén kinevezésre került egy Adatvédelmi Biztos („OPD”). Ez az Adatvédelmi Biztos bármikor megkereshető ha a személyes adatok védelmével, vagy az adatvédelemmel kapcsolatos jogok gyakorlásával bármilyen kérdés felmerül. Az OPD írott, keltezett és aláírt levélben kereshető meg, amelyet az alábbi postacímre kell elküldeni: Calea Floreasca 169A sz., Floreasca 169 sz., A épület, 5. emelet, 1. kerület, Bukarest, Románia (a NEPI Rockcastle figyelmébe). E-mailt is lehet küldeni az alábbi címre: data.protection@nepirockcastle.com.

Milyen profilokat hozunk létre az Ön tevékenységével kapcsolatban?

Annak érdekében, hogy az Alkalmazáson, Felhasználói fiókon belüli szolgáltatásokat biztosítani lehessen, a Shopping City Satu Mare az Alkalmazás/Felhasználói fiók használóiról különböző profilokat hoz létre, ez Önre is vonatkozik.

Az ilyen profilok létrehozása feltételezi olyan személyes adatok feldolgozását, amelyek Önre vonatkoznak, ilyen lehetnek például: nem, születési dátum, város és negyed, családi állapot, hogy vannak-e gyerekei, a gyerekek száma és életkora, a Felhasználói fiók / Alkalmazás beállítása során megjelölt érdeklődési területek. Feldolgozásra kerülnek továbbá olyan adatok, amelyeket a Shopping City Satu Mare az Ön weboldalon/Felhasználói fiókban/az Alkalmazásban való viselkedése alapján szűr le (pl. megkeresett üzletek, megvásárolt vagy kedvenckénte megjelölt termékek, elmentett események, a weboldalon töltött idő, összegyűjtött pontok száma stb). Ezen adatok elemzése révéni azonosítani tudjuk a felhasználók által kedvelt dolgokat, az érdeklődési területüket és vásárlási szokásokat, ezek alapján pedig képesek leszünk testre szabni az általunk nyújtott szolgáltatásokat vagy az a reklámozott termékeket.

Például: az a tény, hogy Ön az alkalmazásban gyorsétterem típusú üzleteket keres meg, azt fogja jelenteni, hogy mi az Alkalmazásban / a Felhasználói fiókban vagy a közvetlen marketing célú üzeneteinkben az Ön számára személyre szabottan a gyorsétterem típusú üzletekkel kapcsolatos tartalmakat fogunk megjeleníteni.

Ezen profilok létrehozásának, illetve a kedvelt dolgok, érdeklődési területek és lehetőségek azonosításának következtében képesek leszünk:

 • Az Alkalmazás/Felhasználói fiók keretében személyre szabott tartalmat nyújtani,
 • Személyre szabott közvetlen marketing tevékenységet elvégezni, és
 • Az ügyfélportfóliókat szegmentálni annak érdekében, hogy szolgáltatásainkat jobbá tegyük, továbbá biztosíthassuk, hogy a Shopping City Satu Mare részéről személyre szabott reklámokat küldjünk.

Ennek megfelelően, a bizonyos személyek felé irányított marketinganyagok létrehozásához (célzott marketing) a Shopping City Satu Mare egy automatikus döntéshozatali rendszert használ a fenti profilok alapján. Ezek olyan csatornákra vonatkoznak, amelyek a felhasználóval való interakciókban jelennek meg: e-mail, SMS, Alkalmazáson belüli értesítések, Felhasználói fiókon belüli értesítések.

A Shopping City Satu Mare olyan lépéseket tesz, amelyek által biztosítja a személyes jogok védelmével kapcsolatos alapvető jogok tiszteletben tartását. Ezen kívül helyes matematikai és statisztikai folyamatokat is használ, a személyes adatok védettek, és olyan eljárások is gyakorlatba vannak ültetve, amelyek lehetővé teszik, hogy az anomáliákat minimális hibakockázattal lehessen kijavítani. Mi több, az automatizált döntéshozatali folyamat soha nem kerül alkalmazásra kisorú esetében.

Frissítés időpontja

A jelen Tájékoztató 2018.11.15-én került frissítésre. Amennyiben a jelen tájékoztatást módosítjuk erről időben fogjuk Önt értesíteni a rendelkezésünkre álló kommunikációs csatornák által.

Esti sigur ca vrei sa dezactivezi contul?

Dezactivează

Pentru a avea acces la această funcţionalitate, trebuie să te loghezi.

Conectează-te cu Facebook

sau

Autentificare

Înregistrare

Unde îl salvăm? Alege colecția

Creează o colecție nouă
Colecțiile tale

Înapoi

Please turn your device to portrait